Naučná stezka Pohansko

 

 

Turisticky nenáročná, bezbariérová, pro pěší i cyklisty naučná stezka Pohansko začíná v centru Břeclavy, kde navazuje na naučnou stezku z

Břeclavi k Janohradu. NS Pohansko je dlouhá 7 kilometrů a končí u zámečku Lány, postaveného v letech 1810 až 1812 nedaleko od česko-rakouské hranice, kterou v těchto místech tvoří řeka Dyje. Zajímavostí určitě je, že plány k zámečku Lány nakreslil architekt Josef Hardmuth,  vynálezce tužky. Po celé délce naučné stezky je rozprostřeno 23 informačních tabulí, které návštěvníkům přibližují zajímavosti o zdejší lokalitě, rostlinách, živočišných druzích a o archeologické lokalitě Slovanské hradisko včetně informací z historie zámečků Pohansko a Lány. Témata jsou pro přehlednost rozdělena do třetin, přičemž jedna třetina je věnována přírodě, druhá dějinám Velkomoravské říše a třetí dějinám moderním.

Pohansko je dnes především významná archeologická rezervace s nalezištěm raně středověkých předmětů. Výzkumy a archeologické nálezy poskytly mnohé poznatky o životě obyvatel v době Velkomoravské říše a historii našich předků. Některé nalezené předměty jsou vystaveny v bývalém Lichtenštejnském zámečku. Hlavní expozice muzea v zámečku představuje život starých Slovanů na hradisku Pohansko z pohledu nejnovějších archeologických nálezů.

 

 Na louce před zámečkem je zřízen archeoskanzen Pohansko, jako muzeum v přírodě, které znázorňuje velkomoravský kultovní, výrobní a obytný areál. Nachází se v místech, kde bylo v období 9. až 11. století Velkomoravské hradiště o rozloze cca 28 ha s velmožským dvorem. Toto hradiště patří mezi největší středověká hradiště ve střední Evropě.

 

Otevírací doba zámku (muzea) Pohansko

  • duben - říjen: úterý - neděle 10.00 - 18.00 h

Vstupné

  • Plné 50 Kč

  • Poloviční (děti od 6 do 15 let, studenti středních a vysokých škol po předložení průkazu - ISIC, OP, senioři nad 65 let) 25 Kč

Parkování je možné před vjezdem do obory na okraji Břeclavi. K zámečku se dostanete po asfaltové lesní cestě po asi dvou kilometrech.

 http://www.treking.cz/regiony/pohansko-zamek.htm

 

 

hotel pavlov
u langru
valticke podzemi
hardy1
valtice1100
slechtitelka
relax

© 2020 Turistický portál Lednice Valtice Mikulov