Město/obec: Pavlov a okolí

Trasa vedoucí pod Pavlovem, je vedena rovinatým terénem po asfaltovém povrchu (silnice 1., 2. a 3. třídy), po zpevněném povrchu a po polních cestách. Je dobře sjízdná, středně dlouhá, nenáročná, vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa je vyznačena ve společných úsecích s cyklotrasou " Okolo ATC Merkur ".

                                      km  celkem km

Pasohlávky 0 0  
Věstonická nádrž 2,8 2,8  
Dolní Věstonice 3,4 6,2  
Dolní nádrž 2,5 8,7  
Křivé jezero 4,4 13,1  
Šakvice 4,5 17,6  
Pouzdřanská step - Kolby 9,5 27,1  
Pouzdřany 1 28,1  
Dolní mušovský luh 3,1 31,2  
Betlém 2,7 33,9  
Pasohlávky, camp ATC Merkur 0,4 34,3

 

Zajímavosti na trase:

Vodní nádrž vznikla uměle, když byla postavena hráz v místě soutoku tří řek – Dyje, Jihlavy a Svratky. Stavba nádrže probíhala v letech 1975-1988 a neobešla se bez problémů, jelikož než bylo údolí zatopeno, tak se podél Dyje nacházely především lužní lesy, ale také i vesnice Mušov, ze které zbyl nad hladinou jen kostel. Vodní nádrž Nové Mlýny je složena ze tří nádrží – Mušovské, Věstonické a Novomlýnské, kdy druhá nádrž slouží především jako ornitologická rezervace a Nové Mlýny jsou oblíbeným místem rybářů.

Kaskáda přehradních nádrží je tvořena směrem po toku Dyje ze tří nádrží:

1/ Mušovská, horní nádrž o rozloze 530 ha a průměrné hloubce asi 1,5 m (v korytě bývalé řeky Dyje cca 4 m) je určena k rekreaci a je nejdelší - cca 22,5 km. Byla dokončena v roce 1978 a je v tomto vodním díle jedinou neohrázovanou.

2/ Věstonická, střední nádrž o rozloze 1031 ha a hloubce 5,3 m byla dokončena v roce 1981 a od roku 1994 je vyhlášena jako přírodní rezervace - ptačí oblast s ostrůvky pro hnízdění ptáků.

3/ Novomlýnská, dolní nádrž o délce 9 km, rozloze 1668 ha a hloubce 8 m byla vybudována v roce 1988 a slouží závlahám, výrobě elektřiny a rybářům.

Dolní Věstonice -  turisticky nejlákavější je muzejní expozice o zdejších nálezech na sídlišti lovců mamutů umístěná v bývalé barokní radnici ze 16. století, dále goticko-barokní kostel sv. Michaela - již v roce 1389. Z původního kostela se zachovala raně gotická část s věží. Autorem bohaté vnitřní výzdoby byl Ignác Lengelacher, který vytvořil i sousoší sv. Luitgardy a sousoší sv. Panny Marie Pomocné, které uvidíte kousek od kostela.

Zbytky šestimetrových valů a základů kostelíka z 11. - 13. století na hradisku Vysoká zahrada stojí na okraji obce.

Přímo nad obcí se tyčí zřícenina hradu Děvičky a nejvyšší vrch Pálavy Děvín.

Habánské náměstí, tzv. Husí plácek, patří k největším zvláštnostem mikulovské vinařské oblasti. Habánské vinné sklepy zde tvoří celé náměstíčko.

Na východním okraji obce se nalézá významná geologická lokalita Kalendář věků, místo významných archeologických nálezů, místo celosvětově známé paleolitickým sídlištěm lovců mamutů. Z něj pochází nález unikátní Věstonické Venuše či první mapy vyryté do kosti.

V 16. století zde začala působit sekta novokřtěnců - habánů. Ti zde roku 1575 postavili pro potřeby majitelů panství - Lichtenštejnů vodní mlýn, který se zachoval ve své barokní podobě dodnes. Ve své době byl třetím největším mlýnem na Moravě. Válcový mlýn a pila vyhořel roku 1906.

Mlýn se nachází u silnice na Horní Věstonice. Samotná budova mlýna je nyní dost zchátralá. Nejcennější částí je barokní brána z 2. poloviny 18. století se sochou sv. Floriána.

 

 

Pouzdřany - mezi památky obce patří kaple sv. Rozálie, malá sakrální stavba, umístěná u cesty směrem do Popic.

Byla postavena koncem 18. století, v roce 1993 pak restaurována a o rok později znovu vysvěcena.

Další kulturní památkou je kostel sv. Mikuláše a sv. Václava.

Pouzdřanský kostel je trojlodní stavbou s kněžištěm.

22. září 1991 byl v Pouzdřanech odhalen památník amerického pilota Freda Clifgarda, který zde tragicky zahynul v roce 1945.

Šakvice - mezi nejvýznamnější památky obce patří socha sv. Jana Nepomuckého, který stojí na návsi. Nedaleko od ní se nachází socha Nejsvětější Trojice. Za zmínku stojí i socha sv. Isidora, která byla vytesána v roce 1748.

Významnou pamětihodností je také památník obětem první světové války a památník obětem druhé světové války.

 

Křivé jezero - národní přírodní rezervace 

Dolní mušovský luh - přírodní památka

Pasohlávky - Kulturními památkami obce jsou kostel sv. Anny a barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Na území katastru obce severovýchodním směrem od zastavěného sídla se nachází areál římské vojenské stanice Hradisko - Burgstall. Jde o jedinou vybudovanou  vojenskou stanici na našem území z doby vlády císaře Marka Aurelia příslušníky X. legie ve 2. století n. l. Nejdůležitější nálezy této lokality jsou shromážděny v Archeologické expozici Římané na Mušově v areálu kempu Merkur.

 

zdroj: http://www.mistopisy.cz/pamatky_

hotel pavlov
u langru
valticke podzemi
hardy1
valtice1100
slechtitelka
relax

© 2021 Turistický portál Lednice Valtice Mikulov