Město/obec: Pavlov a okolí

 

Trasa dlouhá 57 km vede po lesních a polních cestách převážně v rovinatém terénu. Výjimku tvoří Pavlovské vrchy - Pálava. Trasa je středně náročná, dobře sjízdná. Jejím výchozím bodem je Lednice, odkud pojedete po lesních a polních cestách řeky Dyje. 

Tato okružní trasa, která prochází pod Pavlovem, vede v úseku Lednice-Bulhary po zpevněné lesní cestě, částečně po hrázi řeky Dyje. V úseku Bulhary-Sedlec vede většinou po málo frekventovaných silnicích III. třídy (u Mikulova po zpevněné polní cestě). V úseku Valtice-Lednice je trasa vedena po nezpevněných polních a lesních cestách. Vhodné jsou pro tuto cyklotrasu silniční a trekkingová kola. Trasa je vyznačena pouze ve společných úsecích s trasami č. 41 a 411.

 

                               úsek  celkem km    křižující značené cyklotrasy

Lednice 0 0 5043
Bulhary 6 6 5043
Milovice 5 11 5043
Dolní Věstonice 6 17 5043; 5044
Horní Věstonice 2 19 5044
Perná 3,5 22,5 5044
Klentnice 2,5 25 5044
Mikulov 7 32 5044; 411
Sedlec, rozc. 7 39 411
Valtice 7 46 411; 5045
Lednice 11 57 5043

 

Na severozápadním úbočí Pavlovských vrchů se nachází světově proslulý komplex sídlišť lovců mamutů z doby před 25-30 000 lety. Zde Dr. Karel Absolon v roce 1925 nalezl jednu z nejslavnějších ženských plastik, Věstonickou Venuši.

Expozice "Věk lovců a mamutů", umístěná v barokní budově bývalé radnice, je věnována přehledu poznatků z archeologických nalezišť ze starší doby kamenné v Dolních Věstonicích. Instalace předvádí kostěné i kamenné předměty, umělecky zpracované výrobky a plastiky a poskytuje informace o jednotlivých fázích vědeckých výzkumů. 

Dolní Věstonice: v blízkosti obce odkryto světoznámé sídliště lovců mamutů ze starší doby kamenné. Při silnici do Pavlova pět sídlišt' lovců mamutů zkoumaných nejprve prof. K. Absolonem, později doc. B. Klímou a dalšími (pozůstatky několika přístřešků se zahloubeným dnem, krytých kožemi, kostra asi čtyřicetileté ženy ve skrčené poloze, nálezy kamenných nástrojů a ozdob, soška Věstonické Venuše nalezené zde r. 1925). Ve stěně býv. cihelny na vých. okraji obce odkryt profil nazvaný "Kalendář věků" s význačnými geologickými, archeologickými a paleontologickými nálezy. V barokní budově býv. radnice z 1. čtvrtiny 18. stol. archeologická expozice. Gotický kostel sv. Michala z doby kolem r. 1400. Řada cenných renesančních a barokních domů (čp. 4, 5, 92 aj.) a malebných vinných sklípků.

Expozice "Věk lovců a mamutů " Dolní Věstonice

duben a říjen
pouze v sobotu a neděli
9:00 – 16:00  (přestávka 12:00 - 12:30)

květen–září
denně mimo pondělí
9:00 – 18:00   (přestávka 12:00 - 12:30)

Vstupné:

základní 40 Kč
rodinné 70 Kč

objednávky prohlídek:
tel.: 519 517 603, mimo sezónu 776 874 587

http://www.obec-pavlov.cz/turisticke-zajimavosti/cyklotrasy

hotel pavlov
u langru
valticke podzemi
hardy1
valtice1100
slechtitelka
relax

© 2021 Turistický portál Lednice Valtice Mikulov