face

centra

kamery

pocasi

  • 01.jpg
  • 03.jpg

Valtice, Lednice, Mikulov - ubytování, wellness, cykloturistika, svatby, firemní akce

Valtice se také pyšní městským muzeem. Zde je pár informací o expozicích .

Archeologické nálezy uložené v muzeu připomínají osídlení katastru obce v různých dobách, např. v bodě bronzové, či v době pozdněkeltského osídlení.

Keramické střepy ze zaniklé osady Goldschein (Kelčín) datované do první poloviny 15. století pochází již ze sbírky činnosti Muzejního spolku Valtice. Z prehistorického období pochází zkamenělé kusy dřeva a plavuně.

Historie města je nerozlučně spjata s rodem Liechtensteinů. Část expozice je proto věnována přeměně bývalého hradu na zámecké rezidenční sídlo a majetkovému vzestupu rodu. Vztah města a vládnoucího rodu je dokumentován listinou z roku 1632, kde kníže Karel I. z Liechtensteina uděluje městu čestná privilegia.

V expozici se můžete také seznámit s bývalými řemesly města, s historií klášterních komunit minoritů, františkánů a milosrdných bratří. Je zde zachycen také rozvoj valtického školství a neslavné období 1. a 2. světové války.

Jedna z expozic je věnována historii vinařství a jeho rozvoji na Valticku. Historie Valtických vinných trhů je zde doložena diplomy, medailemi a poháry. Vinné hospodářství zachycují vystavené fotografie sklepů a předměty uzívané při výrobě vína.

Zdokumentováno je i připojení Valticka k československému státu v roce 1920 a s tím související příchod nového obyvatelstva. K zajímavostem patří expozice věnovaná spolkové činnosti pěvecké, divadelní, malířské, hasičské, sokolské, filatelistické a včelařské.

Prvorepublikový životní styl ukazuje expozice venkovské i městské kuchyně z počátku 20. století a stylová ukázka městského pokoje. Toto období je propojeno i s tvorbou Petra Bezruče, který v té době Valtice navštěvoval a věnoval jim báseň Valčice.

Muzeum je otevřeno od května do října

 

... a KDE MUZEUM NAJDETE?

Městské Muzeum sídlí ve Valticích na Náměstí Svobody č. 4

(nad Turistickým informačním centrem)

Více zde: http://muzeum.webnode.cz/muzeum/

mat. použit ze stránek MěÚ Valtice a 

Zdroj: http://muzeum.webnode.cz/muzeum/