face

centra

kamery

pocasi

  • 01.jpg
  • 03.jpg

Valtice, Lednice, Mikulov - ubytování, wellness, cykloturistika, svatby, firemní akce

Trasa je vedena rovinatým terénem po asfaltovém nebo zpevněném povrchu a po silnicích 3. třídy. Trasa je dobře sjízdná, středně dlouhá, nenáročná vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa není vyznačena.

Vedení trasy Vranovice - Lednice č. 5063 - délka trasy 26,5 km

Vranovice 0 0  
Pouzdřany 4 4  
Strachotín 4,5 8,5  
Dolní Věstonice 2 10,5  
Pavlov 3 13,5  
Milovice 3 16,5  
Bulhary 4,5 21  
Lednice 5,5 26,5

 

Zajímavosti na trase:

Vranovice - Kostel Sv. Floriána, kostnice ze 17.století, Vranovický a Plačkův les - evropsky významná lokalita

- známé vinařství Oldřich Drápal - specialista na slámová a ledová vína

Pouzdřany - mezi památky obce patří kaple sv. Rozálie, malá sakrální stavba, umístěná u cesty směrem do Popic. Byla postavena koncem 18. století, v roce 1993 pak restaurována a o rok později znovu vysvěcena.

Další kulturní památkou je kostel sv. Mikuláše a sv. Václava. Pouzdřanský kostel je trojlodní stavbou s kněžištěm.

22. září 1991 byl v Pouzdřanech odhalen památník amerického pilota Freda Clifgarda, který zde tragicky zahynul v roce 1945.

Strachotín - dominantou obce je kostel sv. Oldřicha a Metoděje postavený na jižním okraji obce. Vznikl již ve 13. století a patří k nejstarším kostelům gotického původu na okrese Břeclav. V letech 1575 a 1872 byl podstatně přestavován, než dostal nynější podobu. 

Dolní Věstonice -  turisticky nejlákavější muzejní expozice o zdejších nálezech na sídlišti lovců mamutů umístěná v bývalé barokní radnici ze 16. století, dále goticko-barokní kostel sv. Michaela připomínán již v roce 1389.

- přímo nad obcí se tyčí zřícenina hradu Děvičky a nejvyšší vrch Pálavy Děvín.

- Habánské náměstí, tzv. Husí plácek, patří k největším zvláštnostem mikulovské vinařské oblasti. Habánské vinné sklepy zde tvoří celé náměstíčko.

 - na východním okraji obce se nalézá významná geologická lokalita Kalendář věků, místo významných archeologických nálezů, místo celosvětově známé paleolitickým sídlištěm lovců mamutů. Z něj pochází nález unikátní Věstonické Venuše či první mapy vyryté do kosti.

- v 16. století zde začala působit sekta novokřtěnců - habánů. Ti zde roku 1575 postavili pro potřeby majitelů panství - Lichtenštejnů vodní mlýn, který se zachoval ve své barokní podobě dodnes. Ve své době byl třetím největším mlýnem na Moravě. Válcový mlýn a pila vyhořel roku 1906.

Pavlov - k nejcennějším památkám patří náves s řadou selských gruntů a kostelem sv. Barbory, barokní hřbitov a 19 vinařských domů se sklepy v České ulici. Dále je možno navštívit hrad Děvičky.

Milovice - v obci se nachází několik zajímavých památek. Její dominantou je kostelík zasvěcený sv. Osvaldovi (Gothardovi). Byl postaven v 17. století a později rozšířen do dnešní podoby. Nedaleko od něj je památkově chráněna půdorysně velmi zajímavá a neobvyklá kaplička sv. Jana Nepomuckého a boží muka u silnice k Pavlovu. Za pozornost stojí i brána vesnického hřbitova s renesančními prvky pocházející ze 17. století.

Bulhary - dominantou obce je kostel svatého Jiljí. Původní kostel byl postaven v roce 1582, tento byl rozebrán a postaven znovu a větší v roce 1770. V obci se dochovalo několik památkově chráněných selských stavení s barokními štíty. Další zajímavou památkou v obci je pozdně barokní vstupní hřbitovní brána. Ve středu obce u mostu přes řeku Dyji stojí socha svatého Jana Nepomuckého. Jihovýchodně od obce najdeme dvě boží muka. Jihovýchodním směrem od obce se nachází Nejdecké hradiště, což jsou pozůstatky slovanského hradiště pocházející z 8. až 10. století.

Lednice - zámek Lednice vznikl v letech 1544–1585 a patří k našim nejkrásnějších a nejnavštěvovanějším památkám.

            - Palmový skleník na východní straně zámku byl zbudován v letech 1843–1845 podle návrhů anglického architekta P. H. Desvignese. Ve skleníku je pěstováno cca 250 druhů tropických a subtropických rostlin

            - v barokní zámecké jízdárně se nachází akvárium Malawi.

            - Minaret - když se na konci 18. století rozhodl kníže Alois I. Josef z Liechtensteinu rozšířit a zvelebit lednický park, pověřil svého architekta Josefa Hardtmutha, aby velkorysou zahradní úpravu doplnil zajímavými stavbami. Vznikl v letech 1797–1802 jako velkolepá monumentální rozhledna. Minaret je nejstarší stavbou Lednicko-valtického areálu a je zároveň i největší stavbou svého druhu v neislámských zemích.

          - Jáňův hrad (Janohrad) - romantická napodobenina zříceniny hradu z roku 1807 postavená podle návrhu J. L. Hardtmutha.

          - Lovecký zámeček byl postaven v letech 1805–1806 podle návrhu J. L. Hardtmutha. Je to klasicistní jednopatrová stavba s průčelím prolomená v přízemí třemi arkádami. Stavba sloužila jako hájovna a umožňovala z terasy sledovat hon.

         - Zámecký park - poprvé byl doložen polovině 16. století. Od 30. let 17. století je postupně měněn ve velkorysý barokní park vybavený severně od zámeckého průčelí terasou přístupnou rampami se sochařskou výzdobou. Koncem 19. století probíhaly klasicistní úpravy parku, jež vyvrcholily v letech 1805–1811 v romantickou přeměnu podle projektu architekta Fantiho na přírodní krajinářský park řešený na principu kompozičně ztvárněných průhledů.

        - Chrám Tří grácií je vystavěn do polokruhu na 12 jónských sloupech. Před chrám bylo postaveno sousoší antických bohyň, Athény, Afrodité a Artemis. Je součástí Lednicko-valtického areálu.

zdroj: http://www.mistopisy.cz/pamatky