Jihomoravské město Valtice je unikátní především pro krásnou přírodu. Právě pro jedinečnou faunu a floru a především také pro významné historické památky, které zde můžete obdivovat je město zapsáno mezi kulturně-přírodní dědictví České Republiky a je označováno jako Lednicko - valtický areál. Z pohledu přírodního hovoříme o rezervaci, jenž je chráněna světovou organizací UNESCO. Prvotním obyvatelstvem z počátku jen menší osady, ze které se postupem času právě město Valtice vyvinulo byly slovanské národy.

 

Město je situováno do pohraničí s Rakouskem a pomyslným mezníkem vytyčujícím hranice města je řeka Dyje. Oblast byla postupně osídlena pasovskými biskupy. Ve 12. století získal tamní hrad urozený Vichard ze Seefeldu. Vichard i s jeho následovníky vybudovali z místa významné rytířské sídlo, čímž započala éra místních rytířských turnajů. Asi v polovině 14. století byla původní společná država několika významných rodů rozdělena do 6-ti částí (nevčetně Valtického hradu), přičemž největší podíl rodového majetku připadl Jindřichovi z Rauhensteinu. Po jeho smrti byl majetek rozdělen mezi tři rody: Kuenringů, Potendorfů a Rauhensteinů.