Turistické atrakce Valtice a LVA

Jihomoravské město Valtice je unikátní především pro krásnou přírodu. Právě pro jedinečnou faunu a floru a především také pro významné historické památky, které zde můžete obdivovat je město zapsáno mezi kulturně-přírodní dědictví České Republiky a je označováno jako Lednicko - valtický areál. Z pohledu přírodního hovoříme o rezervaci, jenž je chráněna světovou organizací UNESCO. Prvotním obyvatelstvem z počátku jen menší osady, ze které se postupem času právě město Valtice vyvinulo byly slovanské národy.

uvodni obrazek
Zámeček je nejjižnějí salet Lednicko-valtického areálu a nachází se v lužním lese při soutoku řek Moravy a Dyje v katastru Břeclavi. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Zámeček nechal postavit v letech 1810-12 kníže Jan I. z Lichtenštejna. a realizac pověřen Josef Hardmuth. Sloužil jako oddychový a hospodářský objekt. Na přelomu 19. a 20. století došlo k jeho přestavbě, za první…

Číst dále

uvodni obrazek
Lichtenštejnský dům byl v Břeclavi otevřen 15. května 2009 za účasti zástupce knížecí rodiny Lichtenštejnů prince Wolfganga, který nešetřil slovy uznání: "Celá rodina byla pozváním mile překvapena. Naši předkové s místními lidmi prožili řadu let, tvořili spolu krásné věci. Přestože byla vzájemná pouta zejména po druhé světové válce zpřetrhána, velmi si zdejších lidí vážíme". Dne 25. 9.…

Číst dále

uvodni obrazek
Podivín je malé Jihomoravské město s 2880 obyvateli a najdeme je severním směrem od města Břeclav a nedaleko dálnice D2 spojující Brno a Bratislavu. Podivínem prochází značená Velkopavlovická cyklostezka a u místní železniční stanice je výchozí bod žluté turistické značky. Po žluté značce se vydáme do oblasti přírodního parku, přes Ladenský most k uměle vybudované zřícenině Janův hrad a…

Číst dále

uvodni obrazek
Obec Přítluky a místní část Nové Mlýny leží v nadmořské výšce 165 metrů nad mořem, na skvěle položeném místě v jižní části Jihomoravského kraje. Na úpatí Přítlucké hory, v nejcennějším zbytku nivy Národní přírodní rezervace - Křivé jezero - rozprostírající se na 119 hektarech. Představuje typickou ukázku biotopů lužních lesů…

Číst dále

uvodni obrazek
Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané se shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších dvanáct let opět Janu II., knížeti z Lichtenštejna. Současně chtěli knížete…

Číst dále

uvodni obrazek
Kaple sv. Michala je obdélná stavba se čtyřbokou zvonicí v závěru. Trojúhelníkový ořímsovaný štít s dvouramenným křížem završuje průčelí. V jeho tympanonu se uplatňuje bohatý štukový dekor s motivy ovoce, rokajů a akantů. Do kapličky se vchází půlkruhově zaklenutým vchodem s dvěma schůdky. Ještě v roce 1663 v obci údajně stál filiální kostel, ale není o něm nic bližšího známo. Snad jedinou…

Číst dále

uvodni obrazek
Hlohovecký kostel byl vystavěn v letech 1832–1835 v klasicistním stylu a zasvěcen svatému Janu Nepomuckému.  Po přestavbě roku 1912 bylo změněno také jeho patrocinium a dnes je zasvěcen sv. Bartoloměji. Do roku 1959 byla farnost filiální do Valtic, od té doby přísluší pod faru lednickou. Autorem projektu přestavby byl Max…

Číst dále