Turistické atrakce Valtice a LVA

Jihomoravské město Valtice je unikátní především pro krásnou přírodu. Právě pro jedinečnou faunu a floru a především také pro významné historické památky, které zde můžete obdivovat je město zapsáno mezi kulturně-přírodní dědictví České Republiky a je označováno jako Lednicko - valtický areál. Z pohledu přírodního hovoříme o rezervaci, jenž je chráněna světovou organizací UNESCO. Prvotním obyvatelstvem z počátku jen menší osady, ze které se postupem času právě město Valtice vyvinulo byly slovanské národy.

uvodni obrazek
Velké Bílovice jsou město lidových tradic, vína a ovoce - leží okrese Břeclav, jižní Morava. Rozkládá se vedle komunikační spojnice Brno - Břeclav a je součástí mikroregionu LVA (lednicko-valtický areál) a vinařského mikroregionu VITIS - Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice. Historie obce První písemná zmínka o obci je z roku 1306. V roce 1862 byla obec povýšena na městečko a statut města…

Číst dále

uvodni obrazek
Zámecký skleník v Lednici byl postaven v letech 1834 až 1835 podle projektu anglického architekta P. H. Desvignese. Je 92,6 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 10 metrů vysoký. Konstrukci skleníku tvoří litinová žebra podepíraná 44 sloupy s motivem stonku bambusu. Celý objekt kryje skleněná střecha obloukovitého tvaru, složená z bezmála 52 tisíc kusů ručně řezaných…

Číst dále

uvodni obrazek
Dnešní monumentální stavba zámku pochází z poloviny 19. století. Původně tu stávala gotická tvrz, která byla 16. století přestavěna v renesanční zámek. Tehdy byla také vybudována scenérie dnešních lednicko-valtických rybníků. Zámek znovu přebudoval v 17. století Karel Eusebius z Lichtenštejna, který zcela přetvořil i dosavadní park. Rozčleněním plochy do šesti velkých čtverců s terasami a…

Číst dále

uvodni obrazek
Na vrcholu Hradištěk, kterým končí návrší Zímarky nad Velkými Bílovicemi, stával středověký hrádek, nyní terénní pozůstatky po hradu/tvrzi. Podle nálezů keramiky je datovaný do 14.-15. stol., písemné zprávy o něm nejsou. Dochovala se oválná plošina vysoká 5-6 m, obklopená valem a zčásti příkopem. Z místa je výborný výhled na rozhraní Dolnomoravského a Dyjskosvrateckého úvalu, což vede k domněnkám,…

Číst dále

uvodni obrazek
Zámecký park prošel za 550 let úctyhodným vývojem. V parku se vystřídaly všechny zahradní styly, jejichž stopy dávají parku jedinečnou atmosféru. Návštěvníci parku procházejí rafinovanými kompozicemi aniž by tušili o tajemství jejich tvorby. Prohlídka probíhá se odborníkem – zahradním architektem, který vás seznámí s vývojem parku a na grafických listech vám přiblíží, jak park vypadal v historii.…

Číst dále

uvodni obrazek
Velké Bílovice pravděpodobně založil rod Sirotků, jejich vymřením v roce 1306 přešly na Dobeše z Bechyně. V polovině 14. století je držel Herbord ze Zlína. Jan a Kuneš z Bílovic (pravděpodobně Herbordovi synové) prodávají Bílovice vdově po uherském bánovi Mikulášovi. Jako odúmrť je v roce 1400 uděluje markrabě Jošt lénem Erhartovi z Kunštátu. V roce 1417…

Číst dále

uvodni obrazek
Kaple je známá z filmu Bobule, kde se objevila v několika romantických záběrech. Stojí na návrší Hradišťko-Zímarky u Velkých Bílovic – největší vinařské obce v ČR –, má tvar románské rotundy a je od ní pěkný výhled na okolní vinice a pálavské kopce. Vršek Hradišťku  byl vytvořen  uměle prací lidí, kteří tu v dávných dobách žili. S myšlenkou postavit kapličku na Hradišťku přišli …

Číst dále

uvodni obrazek
Farní kostel narození Panny Marie stojí na mírném návrší zvaném Tabačov v nadmořské výšce 180 m. Původně zde byla  v roce 1591 postavena bratrská kaple nad hrobem Jana ml. ze Žerotína. Od r. 1624, kdy byli nekatolíci ze země vypuzeni,  kostel zel prázdnotou a chátral. V době kdy  kostel již hrozil zřícením, dal kníže Josef Václav z Lichtenštejna r. 1765 bratrskou kapli…

Číst dále

uvodni obrazek
Habáni (novokřtěnci – toufaři – hutterité), byli novokřtěnecké skupiny křesťanů nucené opustit, po selských bouřích namířených proti vládnoucí šlechtě, Švýcarsko, Rakousko a Německo. Na Moravu přišli na pozvání Linharta z Lichtenštejna. V Bílovicích koupili roku 1545 dům, který se stal základem jejich dvora. V druhé polovině 16. století jich na Moravě žilo 20 000 –…

Číst dále

uvodni obrazek
Vlastivědné muzeum se nachází ve Velkých Bílovicích, v okrese Břeclav. Najdeme jej na náměstí Osvoboditelů. Muzeum nabízí jedinečné vinařské a etnografické sbírky, nedílnou součástí jsou samozřejmě fotografie, které vám přiblíží historii obce. V muzeu se nachází také fotografie a životopisné údaje všech starostů, kteří zde byli od roku 1861. Ke zhlédnutí jsou i fotky stárků od roku 1900 a velmi…

Číst dále

uvodni obrazek
Obec Bulhary se rozkládá na pravobřežní terase nad řekou Dyjí v nadmořské výšce 170 m. Okolí obce bylo od nepaměti osidlováno pro velmi úrodnou půdu a blízkost vodního toku, který lákal všechny druhy zvěře žijící v okolní krajině k uhašení žízně a řeka s údolní nivou k migrací do nových oblastí. Nejstarším kosterním pozůstatkem nalezeným v obci byl nález části žeberního oblouku mořské krávy…

Číst dále

uvodni obrazek
Reliéfní pozůstatky opevnění, na mapách označovaného jako Pustý zámek, leží mezi silnicí z Bulharů do Milovic a řekou Dyjí, na výběžku do jednoho z jejich záhybů. Místo je v období vegetace dokonale ukryto pod vzrostlými stromy a zarostlé vysokou trávou a keři a při pohledu ze silnice nic nenasvědčuje tomu, že zde lidé sídlili už v době bronzové. Ukryta nám prozatím zůstává i psaná historie tohoto…

Číst dále

uvodni obrazek
V Lichtenštejnském urbáři z roku 1414 je zmínka o děkanu bulharském, takže není zcela vyloučeno, že už tehdy měla ves jako jiné v okolí svůj kostel, ten snad zanikl při vypálení obce husity v roce 1426. První zaručená zmínka o pozdně gotickém kostele v obci je z roku 1582, kdy olomoucký biskup Stanislav Pavlovský vysvětil kostel spolu s hřbitovem, který se…

Číst dále

uvodni obrazek
Zřícenina hradu Děvičky, nazývaného také Maidburk, Maidenburg, Dívčí hrady či Děvín, stojí na strmém návrší na severovýchodním okraji Pavlovských vrchů nad obcemi Dolní Věstonice a Pavlov. Zřícenina hradu Děvičky se nachází na Břeclavsku v Jihomoravském kraji. Hradní jádro mělo tvar protáhlého obdélníku se zaobleným západním čelem, při delší jižní straně stál palác. Dochovaly se mohutné…

Číst dále

uvodni obrazek
Když starší synagoga z roku 1697 ve 2. polovině 19. století nestačila rostoucím prostorovým nárokům obce, nahradil ji v roce 1868 nový templ pořízený nákladem židovského starosty Davida Kuffnera. O dvacet let později jej renovoval významný vídeňský architekt Max Fleischer v novorománském slohu s použitím maurských prvků v interiéru. Synagoga je dvoupodlažní…

Číst dále

uvodni obrazek
Počátky historie břeclavského zámku sahají do 11. století, kdy byl v místech dnešního zámku po roce 1041 vybudován pohraniční hrad knížetem Břetislavem I. V 1.polovině 13. století za vlády Konstancie Uherské byla provedena velká přestavba a dřevěný hrad byl přestavěn na kamenný. Vedle hradu je zmiňovaný i pivovar s mlýnem. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína, za nichž byl starý hrad…

Číst dále