Turistické atrakce Valtice a LVA

Jihomoravské město Valtice je unikátní především pro krásnou přírodu. Právě pro jedinečnou faunu a floru a především také pro významné historické památky, které zde můžete obdivovat je město zapsáno mezi kulturně-přírodní dědictví České Republiky a je označováno jako Lednicko - valtický areál. Z pohledu přírodního hovoříme o rezervaci, jenž je chráněna světovou organizací UNESCO. Prvotním obyvatelstvem z počátku jen menší osady, ze které se postupem času právě město Valtice vyvinulo byly slovanské národy.

uvodni obrazek
Slanisko se nachází v  části Dolnomoravského úvalu, ve Valtické pahorkatině, v jihovýchodní části obce Sedlec, na západní části břehu rybníka Nesyt. Na ploše skoro 7 hektarů se zde setkáme s množstvím velmi vzácných a ohrožených druhů slanomilných rostlin. Od roku 1961 je území chráněno jako národní přírodní rezervace. V tomto směru je slanisko u Nesytu nejvýznamější lokalitou na…

Číst dále

uvodni obrazek
Turisticky nenáročná, bezbariérová, pro pěší i cyklisty naučná stezka Pohansko začíná v centru Břeclavy, kde navazuje na naučnou stezku z Břeclavi k Janohradu. NS Pohansko je dlouhá 7 kilometrů a končí u zámečku Lány, postaveného v letech 1810 až 1812 nedaleko od česko-rakouské hranice, kterou v těchto místech tvoří řeka Dyje. Zajímavostí určitě je, že plány k zámečku Lány nakreslil architekt…

Číst dále

uvodni obrazek
Katzelsdorfský zámeček (myslivna, hájenka, salet, fořtovna), byl postaven za vlády knížete Jana I. Josefa z Liechtensteina – knížetem  v letech 1805-1836. Plány zpracoval knížecí architekt Josef Kornhäusel (knížecím architektem v letech 1812-1818), ale stavba byla dokončena až roku 1819 architektem Franzem Engelem.    Za svojí existence byl několikrát opravován. První výrazná…

Číst dále

uvodni obrazek
Objekt přestavěný architektem Wingelmüllerem v maurském slohu, sloužil částečně jako parní lázně a současně jako technické zázemí pro zavlažovací systém parku. Zde umístěná turbína vyráběla elektřinu pro zámek a část obce. Byla jako jedna z nejstarších zachovaných zařízení tohoto druhu na našem území předána Technickému muzeu v Brně. Čerpadla zavlažující parkové plochy stále plní svoji funkci a…

Číst dále

uvodni obrazek
V současnosti je Belveder veřejnosti nepřístupný a turisté mohou shlédnout pouze jeho exteriér po krátké procházce lesoparkem, který ho obklopuje a odděluje od silnice spojující Lednici a Valtice. Po statickém zajištění a dokončení nákladných oprav, které v posledních letech provádí Národní památkový ústav, by se znovu měl stát atraktivním výletním cílem a otevřený bude od 28.9. 2017. V zámečku…

Číst dále

uvodni obrazek
Apollonův chrám se nachází na návrší u břehu Mlýnského rybníka. Leží na červené turistické trase, spojující Lednici a Valtice, asi 3 km jihovýchodně od Lednice. Interiéry objektu jsou veřejnosti nepřístupné. Přístupná je vyhlídková terasa. Kdysi stál kousek odsud Chrám Múz, který zdobily sochařské skvosty Josefa Kliebera. Když jej zrušili, nechali výzdobu převézt do nově postaveného zámečku,…

Číst dále

uvodni obrazek
Hraniční zámeček se nachází asi 4 km severně od Valtic na modré turistické trase, spojující Valtice s Mikulovem. Lednické rybníky jsou kolem dokola zdobeny krásnou přírodou i architektonickými památkami. Ty jim na počátku 19. století věnoval rod Lichtenštejnů. Hraniční zámeček byl postaven jako letní sídlo pro panstvo, které sem přijíždělo hlavně v létě. Lichtenštejni chtěli mít vše…

Číst dále

uvodni obrazek
Janohrad se nachází asi 4 km východně od Lednice. Ke stavbě, která je v návštěvní hodiny přístupná veřejnosti, se dá dostat po zelené turistické trase. Po Dyji sem jezdí loďky a po prašných cestách koňská spřežení. V hradu se konají i svatby. Janův hrad stojí na bažinách. Vypadá jako středověká zřícenina, přitom jej vystavěli na počátku 19. století. V období romantismu chtěl každý druhý…

Číst dále

uvodni obrazek
Lovecký zámeček se nachází asi 2 km východně od Lednice. Leží na žluté turistické trase, spojující Lednici a Podivín, asi 500 m od Janova hradu. Interiér je veřejnosti nepřístupný. Loveckých zámečků je v Lednicko-valtickém areálu několik, jen jeden je však pojmenován tak přímo. Lovecký zámeček sloužil jako myslivna. Budova  má v prvním patře lodžii, zdobenou toskánskými sloupy. Odsud mohly…

Číst dále

uvodni obrazek
Lánský zámeček se nachází asi 7 km jižně od Břeclavi v oboře Soutok. Zdejší zachovalé lužní lesy křižuje řada cest, některé jsou turisticky značeny. Interiér zámku je veřejnosti nepřístupný. Na sever od soutoku Dyje a Moravy je krásná příroda a její zachovalé lužní lesy křižují kanály, slepá ramena a potůčky. K vidění jsou i četné azurové tůně. Dominantou lesů jsou staleté duby. Luční kvítí a…

Číst dále

uvodni obrazek
Areál Pohansko se nachází asi 3 km jižně od Břeclavi.Prochází jím naučná stezka/ viz cyklotrasy/ a zeleně označená turistická trasa. Na území Pohanska se v 9. století rozkládalo nejrozsáhlejší raně středověké opevnění v Česku. Uvnitř velkomožského dvorce byl kostel a pohřebiště, stávaly tam , chlévy, stodoly i sýpky. Archeologický výzkum se zde provádí od roku 1958 a dodnes se tu a tam…

Číst dále

uvodni obrazek
Rozhledna Minaret se nachází v lednickém parku asi 2 km severně od zámku. Kolem Zámeckého rybníka k ní vedou dvě cesty, na jedné z nich jsou pozůstatky Akvaduktu. K rozhledně se dá dostat také pěšky – 1,5 km cesty zámeckým parkem, lodí po zámecké Dyji nebo koňským spřežením. Minaret měří skoro 60 m a na jeho horní ochoz vede 302 schodů. Svrchu je vidět park, Pálava, Bílé Karpaty a dokonce vrcholek…

Číst dále

uvodni obrazek
Zámeček se nachází asi 2 km jižně od Lednice u severního břehu Prostředního rybníka. Je dostupný z Bezručovy aleje, která spojuje Lednici s Valticemi. U silnice je instalována informační tabule, ke stavbě vede betonová cesta. Interiéry jsou veřejnosti nepřístupné, pouze na předem rezervované akce. Zámeček nechal postavit kníže Jan I. Josef z Liechtenštejna. Projekt stavby zpracoval vídeňský…

Číst dále

uvodni obrazek
Obelisk zvaný Facka se nachází asi 3 km severně od Lednice. V současné době je kolem něj vytvořena oplocená obora. Přístup k objektu je umožněn jen pěším – branka se nachází u silnice, vedoucí z Lednice na Podivín, přístupný pouze exteriér. Teorie, které vysvětlují, proč byl severně od Lednice vystavěn štíhlý Obelisk, jsou dvě. Ta první vypráví o tom, jak na místě , kde dnes monument stojí, dostal…

Číst dále

uvodni obrazek
Chrám tří Grácií se nachází asi 5 km severovýchodně od Valtic. Leží na červené turistické trase, která spojuje Valtice s Lednicí a dále pokračuje k Novomlýnským nádržím. Interiér je veřejnosti nepřístupný, pouze  exteriér. Socha trojice nahatých krasavic, která dala stavbě jméno, zaujme na první pohled. Ztepilé ženy se vypínají na podstavci, umístěném vprostřed parkově upravené paseky. Dokola…

Číst dále

uvodni obrazek
Muzeum hraček se nachází v rodinném domě historického centra Lednice a prezentuje soukromou rodinnou sbírku. Expozice vám dá nahlédnout do historie hraček - do té dávné, i do té nedávné. Seznámíte se s vývojem hraček i hračkářských materiálů a s nejznámějšími hračkářskými firmami a osobnostmi minulých dvou století. Expozice je rozdělena do několika částí, v nichž si  můžete prohlédnout hračky…

Číst dále