Turistické atrakce Valtice a LVA

Jihomoravské město Valtice je unikátní především pro krásnou přírodu. Právě pro jedinečnou faunu a floru a především také pro významné historické památky, které zde můžete obdivovat je město zapsáno mezi kulturně-přírodní dědictví České Republiky a je označováno jako Lednicko - valtický areál. Z pohledu přírodního hovoříme o rezervaci, jenž je chráněna světovou organizací UNESCO. Prvotním obyvatelstvem z počátku jen menší osady, ze které se postupem času právě město Valtice vyvinulo byly slovanské národy.

uvodni obrazek
Na hlavním náměstí ve Valticích stojí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ,na památku snad nejen obětí moru ale i ostatních útrap, které postihly město v 17. století, bělostně raně barokní Mariánský morový sloup. Kromě válek Švédů, Turků ale i Maďarů postihly město a jeho obyvatele tyfus a časté požáry, způsobené vojsky, které přes Valtice táhly nebo se zde na náklady města ubytovaly. Největší…

Číst dále

uvodni obrazek
První  muzeum  svého druhu v České republice je muzeum železné opony ve Valticích na Reistně / bývalá hranice s Rakouskem/věnující se ostraze státní hranice. Nabízí pohled na ostrahu hranic od 1. republiky až po současnost a hlavní část expozice je věnována ostraze hranic spojené se železnou oponou. Muzeum železné opony ve Valticích je prezentací historie služby na státní hranici…

Číst dále

uvodni obrazek
Vážení návštěvníci věnujte pozornost této informaci: - společná vstupenka se zámkem Valtice.  Všichni návštěvníci překrásného valtického zámku získávají v letošním roce 2016 dárek – volný vstup k nám do valtické pobočky národního zemědělského muzea. Jedna vstupenka vám tak přinese seznámení s krásnými zámeckými interiéry i poutavou historií, a stejně tak i s muzejními…

Číst dále

uvodni obrazek
Valtice se také pyšní městským muzeem. Zde je pár informací o expozicích . Archeologické nálezy uložené v muzeu připomínají osídlení katastru obce v různých dobách, např. v bodě bronzové, či v době pozdněkeltského osídlení. Keramické střepy ze zaniklé osady Goldschein (Kelčín) datované do první poloviny 15. století pochází již ze sbírky činnosti Muzejního spolku Valtice. Z prehistorického období…

Číst dále

uvodni obrazek
uvodni obrazek
Kolonáda na Reistně, zdobená postavami z antické mytologie, byla údajně postavena jako imitace Glorietty vídeňského Schőnbrunnu. Stavební práce kolonády vedl valtický lichtenštejnský stavitel Josef Poppelack. Místní sochy Josefa Kliebera představují ctnosti a vlastnosti bývalých vládců. Na stavbě se podíleli stavební mistři a lidé z okolí. Kámen na stavbu dováželi poddaní z lomu v…

Číst dále

uvodni obrazek
Stezku bosou nohou? Tato nevšední turistická atrakce byla otevřena v blízkosti Valtic v roce 2013 jako rarita v České republice. Okružní trasa o délce necelých 5 km vede ze sousední rakouské obce Schrattenberg k Valticím - k romantické stavbě Kolonáda na nejvyšším bodě Lednicko - valtického areálu. Po cestě je umístěno celkem 11 zastávek, na kterých se návštěvníci můžou projít bosi po kůře,…

Číst dále

uvodni obrazek
uvodni obrazek
Františkův rybník  v nádherném  Lednicko – Valtického areálu je v denním provozu od 25.3.2016. Je velmi dobře zarybněn trofejními kapry, z nichž několik přesahuje 15kg hranici. Dále je zde možné ulovit sumce, štiky a menší množství bílých ryb. Rybník má rozlohu cca. 6ha při průměrné šířce okolo 100m. Chytá se pouze z jedné strany rybníka, kde se nachází louka, druhá strana je zarostlá…

Číst dále

uvodni obrazek
Grotta je umělá krápníková jeskyně vybudovaná v poslední třetině 17. stol. v podzemí zámku Lednice a je součástí II. prohlídkového zámeckého okruhu. V jeskyni je instalovaná výstava strašidel, čertů, rarachů a dalších pohádkových bytostí. Uměle vytvořené krápníky v těchto prostorách jsou zhotoveny štukovou technikou nanesenou na kostry a jádra z…

Číst dále

uvodni obrazek
Přímkou cesty, lemovanou Bezručovou alejí z roku 1715, jsou jako nádoby spojeny Valtice a Lednice - dvě centra překrásného areálu, který je od 7. prosince 1996 zapsán do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nepravidelný tvar území mikroregionu Lednicko-valtického areálu o rozloze 283,09 km2 sousedí na jihu se spolkovou zemí Rakousko a na západě s Chráněnou krajinnou oblastí…

Číst dále

uvodni obrazek
Pastvisko u Lednice je národní přírodní památka ev. č. 1453 severně od obce Lednice v okrese Břeclav. Oblast spravuje Správa CHKO Pálava. Důvodem ochrany je zachování mokřadního biotopu pro vzácné druhy živočichů. Na pravém břehu řeky Dyje, pod silnicí z Lednice do Podivína se nalézá soustava mokřadů, kanálů a tůní vyhlášená v roce 1990 jako chráněné území Pastvisko u…

Číst dále

uvodni obrazek
Kamenice u Hlohovce je přírodní památka ev. č. 2207 západně od obce Hlohovec v okrese Břeclav. Důvodem ochrany je zachování a ochrana xerotermofilních rostlinných společenstev s výskytem zvláště chráněných druhů. Nachází se západně od obce Hlohovec v severní stráni pahorku Staré hory. Jedná se o bývalé selské lůmky písčitých vápenců, které se dříve těžily jako…

Číst dále

uvodni obrazek
Jezírko Kutnar je opuštěné rameno řeky Dyje s ohroženou vodní květenou, nacházející se 3 kilometry jihozápadně u obce Rakvice v Lednicko-valtickém areálu. Zdejší dyjskou nivu pokrývaly až do 70. let 20. století rozsáhlé záplavové louky s lužními lesíky a tůněmi. Po regulaci Dyje zůstalo jezírko Kutnar jednou z mála přirozených tůní, které se…

Číst dále

uvodni obrazek
uvodni obrazek
Okolí Lednických rybníků je turisticky velmi vyhledávanou lokalitou. Nachází se tu mnoho cyklostezek nebo cest pro pěší turisty. Trasa mezi lesem, loukami a rybníky je obklopena různými romantickými historickými stavbami, které v minulosti patřily rodu Lichtenštejnů. Poblíž Lednického zámku se nachází skleník a labyrint s geometricky sestříhanými keři a minaretem s výhledem na…

Číst dále