Kulturní krajina Lednice-Valtice(1996) byla na Seznam zapsána v rozsahu krajinné památkové zóny Lednicko-Valticko a svými 200 km2 je jedním z největších člověkem koncepčně upravených areálů v Evropě. Přestavuje dílo vzniklé v průběhu 17.-20. století na panství rodu Liechtensteinů. Spolu s barokním zámkem ve Valticích a klasicistním a novogoticky přestavěným zámkem v Lednici obsahuje množství dalších cenných klasicistních a romantických usazených v krajině upravené podle principů romantického krajinářství.

http://www.pamatkyjinak.cz/pamatky-unesco

Seznam památek Unesco Valtice:

Městské opevnění, sloup se sochou Panny Marie, kašna, radnice,viniční domy,fara, Výklenková kaplička poklona, Františkánský klášter, kaple sv.Huberta, chrám Diana - rendez vous, Boží muka, Neptunova kašna, socha sv.J. Nepomuckého, klášter Milosrdných bratří, kolonáda Reistna, zámek Belveder, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek Valtice, Špitál milosrdných bratří