Kamenice u Hlohovce je přírodní památka ev. č. 2207 západně od obce Hlohovec v okrese Břeclav.

Důvodem ochrany je zachování a ochrana xerotermofilních rostlinných společenstev s výskytem zvláště chráněných druhů.

Nachází se západně od obce Hlohovec v severní stráni pahorku Staré hory. Jedná se o bývalé selské lůmky písčitých vápenců, které se dříve těžily jako dekorativní kámen pro různé stavební účely. Těžba zde byla ukončena někdy před více jak šedesáti lety a lokalita proto postupně zarostla původní vegetací. Dnes se zde již vyskytuje opět vzácná teplomilná vegetace. Začátkem dubna je tato lokalita známá masovým výskytech chráněného hlaváčku jarního. Za přírodní památku byla vyhlášena v roce 2002 o rozloze 3 ha. 

http://www.turistika.cz/mista/kamenice-u-hlohovce-prirodni-pamatka

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenice_u_Hlohovce