Jezírko Kutnar je opuštěné rameno řeky Dyje s ohroženou vodní květenou, nacházející se 3 kilometry jihozápadně u obce Rakvice v Lednicko-valtickém areálu. Zdejší dyjskou nivu pokrývaly až do 70. let 20. století rozsáhlé záplavové louky s lužními lesíky a tůněmi. Po regulaci Dyje zůstalo jezírko Kutnar jednou z mála přirozených tůní, které se dochovaly. Jezírko Kutnar je součástí evropsky významné lokality Niva Dyje a již od roku 1956 je chráněno jako přírodní památka.

Území bylo vyhlášeno roku 1956 na rozloze 0,57 hektaru. Najdeme zde typickou flóru a faunu tůní v blízkosti řeky. Roste zde zblochan vodní, orobinec širolistý, ostřice štíhlá, skřípinec jezerní, šmel okoličnatý, kyprej obecný, kosatec žlutý a karbinec evropský. Území je rozmnožovací lokalita obojživelníků s blatnicí skvrnitou, skokanem štíhlým, ropuchou zelenou. Žijí zde rákosník nebo chřástal.
 

Zdroj:http://itras.cz/jezirko-kutnar/

        http://mapy.vyletnik.cz/jezirko-kutnar-9121