Nový dvůr je empírová stavba nacházející asi 3 km jižně od obce Lednice, a to nedaleko Prostředního a Mlýnského rybníka a necelý kilometr východně od chrámu Tří Grácií. Stavba Nového dvora byla součástí architektonické kompozice upravené krajiny mezi Lednicí a Valticemi a je zapsána jako samostatný objekt ve Ústředním seznamu kulturních památek. Tato stavba je součástí krajinné památkové zóny Lednicko-valtického areálu, který je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Jedná se o vzorový empírový hospodářský statek Lichtenštejnů,který byl vystavěn za Jana Josefa I. z Lichtenštejna. Byl postaven za účelem chovu hospodářských zvířat (vzácné plemeno ovcí merino, švýcarské krávy, koně). Jedná se o čtvercový objekt, nachází se zde obdélná stodola, stáje pro hospodářská zvířata, byty, kancelářské prostory a kruhový salet, tzv.rotunda, která je nyní přístupná veřejnosti.V rotundě je kruhový sál zaklenutý kopulí s ilusivní výmalbou, restaurovanou v roce 1983, za francouzskými okny jsou umístěny půlkruhové stáje pro koně.

Při rekonstrukci této památky se bude postupovat zejména podle dobových archivních plánů, a to v souladu s původním účelem a architektonickou i urbanistickou hodnotou. Po rekonstrukci památky se plánuje zpřístupnit areál Nového dvora veřejnosti s předpokládanou možností stálé muzejní expozice nejen rodu Lichtenštejnů, ale zejména expozici související s tématem zvířat v kulturní krajině, a to zvířat hospodářských, tedy koní, krav a ovcí, ale i zvěře určené k lovu a chované v oborách a bažantnicích. Část muzejní expozice bude umístěna v kruhové rotundě, která měla v minulosti reprezentativní funkci. Zbylé exponáty budou vystaveny ve stodole. V expozici budou vystaveny například dobové kočáry, historické zemědělské stroje, ale i portréty knížat na koni, obraz Bitva u Slavkova nebo dopis Napoleona. O zapůjčení exponátů z Hippologického muzea ve Slatiňanech se jedná s Národním památkovým ústavem. Po rekonstrukci Nového dvora se plánuje i unikátní živá expozice ovcí merino, bernských krav a anglického plnokrevníka. Tato zvířata se na statku chovala již za vlády knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna. Ovce merino se nachází v současné době pouze v jediné expozici v České republice. Prohlídka Nového dvora bude zajištěna s průvodcem, který provede zájemce obnoveným chovem zvířat i tematickou muzejní expozicí. Nad rámec běžných prohlídek budou příležitostně zpřístupněny i profesionální tréninky dostihových koní. Po obnově bude Nový dvůr opětovně plnit funkci reprezentativní a zároveň hospodářské stavby, která v sobě bude zahrnovat souhru původních osvícenských idejí užitečnosti a účelnosti společně s krásou a ušlechtilostí, a to tak jak byl Nový Dvůr původně navržen a zbudován.

 

Otevírací doba

Červenec – srpen: Po – Ne – od 10. 00 – 18. 00

Červen, Září:        So – Ne – od  10.00 – 17.00

Cílová skupina

Mladí, Rodiny s malými dětmi, Dospělí bez dětí, Senioři

Bezbariérový přístup

Ano

sezona: červen,červenec,srpen,září

Zdroj: http://www.novydvur.eu/

http://www.jizni-morava.cz/objekt/47243-novy-dvur-lichtenstejnsky-statek