Přímkou cesty, lemovanou Bezručovou alejí z roku 1715, jsou jako nádoby spojeny Valtice a Lednice - dvě centra překrásného areálu, který je od 7. prosince 1996 zapsán do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nepravidelný tvar území mikroregionu Lednicko-valtického areálu o rozloze 283,09 km2 sousedí na jihu se spolkovou zemí Rakousko a na západě s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava. Na severu a na východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje. Od roku 2003 je Lednice a její okolí součástí biosferické rezervace DOLNÍ MORAVA.

 

Lednicko–valtický areál je na seznamu kulturního dědictví zanesen pod heslem „kulturní krajina“ . Území se rozkládá na pomezí Moravy a Dolního Rakouska. Oblast byla během 18. a 19. století přeměněna vládnoucím rodem Lichtenštejnů na rozsáhlý přírodní park. Ten zahrnuje mj. dva velké zámky v Lednici a ve Valticích, dále množství menších stavebních památek, Lednické rybníky,minaret v areálu lednického zámeckého parku, Apollónův chrám, Janův hrad, Lovecký zámeček a mnoho dalších zajímavostí. Lednická zahrada nezapře, že se její zakladatelé inspirovali francouzským Versailles.

Asi nejvýznamnější pamětihodností areálu je neogotický zámek v Lednici, vybudovaný Lichtenštejny v polovině 19. století jako jejich letní rezidence. Zámek je přístupný návštěvníkům, kteří mohou mimo prohlídkových tras v přízemí a v prvním poschodí zámku zavítat i do obrazárny v druhém patře. 

Nejstarší romantickou stavbou areálu je 60 m vysoký minaret. Na nejvyšší z jeho tří ochozů, z něhož lze za dobré viditelnosti spatřit věž chrámu sv. Štěpána ve Vídni, vede spirálovité kamenné schodiště s 302 schody.

Honosný a monumentální zámek ve Valticích vznikl postupnými úpravami a přestavbami původního hradu z 12. století. V rozlehlých sklepích zámku dnes sídlí celoročně přístupná degustační expozice Salon vín ČR.

 

http://www.visitczechrepublic.cz/cz/lednice-a-valtice-pamatka-unesco/24/