Viniční dům na Kopečné ulici ve Valticích patří též mezi památky Unesco, zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.

Mohutné lisovny a výstavné vinařské domy, které stávaly v historickém centru města, padly většinou za oběť ničivým požárům v 18. a 19. století.Dochovalo se jen několik vinařských domů, nejcennější je přestavbami téměř nedotčený štítový dům č. 49 v Kopečné ulici, který jako jeden z mála unikl ohni. Průčelí lisovny v přízemí je zpevněno čtyřmi opěrnými pilíři, mezi nimiž je vchod do lisovny, orámovaný kamenným ostěním.Rozlehlá lisovna je zapuštěná pod úrovní terénu a její podlaha je dlážděna pálenou cihlou. V zadní stěně lisovny jsou dvoje dveře, jedněmi se vystupuje po schodech do bytu, za druhými objevíme dřevěné schodiště vedoucí do klenutého sklepa se studnou.

 

http://www.stezky.cz/Sklepni-ulicky/Mikulovska-vinarska-podoblast/Valtice.aspx