Klášter milosrdných bratří je  jedním z nestarších konventů na území střední Evropy, jehož hlavní náplní byla léčba nemocných. Do Valtic příslušníky konventu přivedl kníže Karel I. z Lichtenštejna. Postavil jej řád Milosrdných bratří v letech 1662-1668. V roce 1605 přišel do Valtic řádový kněz a lékař P. Jan Baptista Savonantius de Cassinetti (spíše známý pod jménem Jan Křtitel Cassinetti ) s několika členy řádu a získali do správy kapli sv. Barbory se špitálem. Jejich začátky nebyly lehké a až ve 2. polovině 17. stol. došlo k výstavbě nových objektů. Základní kámen nových budov konventu byl položen roku 1662 a po dokončení stavby byla zbořena kaple sv. Barbory a na jejím místě byla roku 1668 zahájena stavba kostela sv. Augustina, ke kterému byly roku 1673 přistavěny kostelní věže. Při přestavbě o dvě stě let později byly věže výrazně zvýšeny.


V letech 1890 až 1892 došlo k rozsáhlé přestavbě celého komplexu konventu a nemocnice. Prakticky v původní podobě zůstal zachován jen kostel, patrová nádvorní chodba, západní křídlo konventu a část severního křídla.

Komplex budov konventu Milosrdných bratři a špitálu Milosrdných bratří se nachází v trojúhelníku, který svírají ulice Petra Bezruče, Břeclavská a Klášterní. Budovy konventu jsou jednopatrové ve tvaru obdélníka s dvorním traktem uprostřed a dominantním kostelem sv. Augustina v jihozápadním nároží. Špitál slouží dodnes jako nemocnice.  Současný stav objektů pochází z let 1890-92, kdy došlo k rozsáhlé přestavbě celého komplexu konventu a nemocnice, pocházejícího z druhé poloviny 17. století. V původní podobě zůstal zachován jen kostel, jehož věže byly výrazně zvýšeny, patrová nádvorní chodba, západní křídlo konventu a část severního křídla.

 

http://www.hrady.cz/index?OID=2528

http://www.turistika.cz/mista/valtice-klaster-milosrdnych-bratri