Valtická fara na tomto místě stávala asi od roku 1243 a byla jen přízemní. Svým hospodářským zázemím přiléhala k městským hradbám. Na vzhledu fary se podepsalo každé století. Přes arkádovou stavbu byla postupně proměněna ve dvoupodlažní budovu. Původně mezi farou a kostelem byla ulička, ve které byla kašna se sochou Neptuna. Koncem 19. stol. byla kašna přemístěna k zámku, farní dvůr uzavřen pro farní zahradu a vybudovaná nová kašna v hradební zdi. Ta byla necitlivě zbořena při opravách fary v roce 2006. V hospodářské části farní zahrady se dochovala historicky cenná černá kuchyně. Farní stodola byla v roce 1991 přeměněna na restauraci Amalia.

První zpráva o faře ve Valticích pochází z roku 1243, kdy se v písemných dokladech objevuje farář ve Valticích (14. března) jako rozhodčí ve sporu opata z Altachu; v roce 1250 vystupuje asi jako místní plebán Alberův notář Abit - šlo o vzdělanou osobu, neboť mohl koncipovat a psát listiny svého pána. Farnímu kostelu pak v roce 1295 udělili italští biskupové odpustky čtyřiceti dní pro jeho návštěvníky. To také nasvědčuje, že zmíněný kostel nabyl mimořádné postavení v celém okolí a patřil tehdy k pasovské diecézi.

 Památkově chráněno od .

http://m.taggmanager.cz/cs/2293