Kaple sv. Huberta se nachází na turistické trase mezi Lednicí a Valticemi, asi 3 km severovýchodně od Valtic.Je volně přístupná veřejnosti. Tato novogotická stavba byla vybudována v roce 1855. Stavební práce prováděl stavitel Poppelack. Trojboká, hrotitými oblouky otevřená kaple byla vybudována z pískovcových kvádrů a zaklenutá síťovou žebrovou klenbou, která nese trojbokou přilbu ukončenou křížovou kytkou s křížem.

Svatý Hubert, narozený jako šlechtic přibližně roku 655 v Akvitánii, je patronem myslivců a všech, kteří se podílejí na jejich úlovcích – tedy řezníků, kožešníků, koželuhů a dalších. Původně hříšník, vyznávající víno, zpěv, honitbu a hlavně ženy, měl podle legendy zjevení v podobě jelena se zlatým křížem mezi parožím. Jelen šlechtice vyzval, aby zanechal světských radovánek a obrátil se k Bohu. To se také stalo a Hubert získal postupně pro křesťanství většinu obyvatel Arden. Později se stal biskupem v Maastrichu a Lutychu. Často vyrážel do okolí, aby dále šířil křesťanskou víru. Na jedné z cest onemocněl zápalem plic a posléze zemřel.

U této kaple se konávaly děkovné bohoslužby za bohaté úlovky po ukončení honů.

 

http://itras.cz/kaple-svateho-huberta/galerie/7450/