Původně byl v dolnorakouských Valticích  již roku 1286 založen klášter minoritů. Za husitských válek roku 1426  klášter silně poškozen a  obnoven  roku 1487 za františkánů. Při vpádu tureckých vojsk na Moravu roku 1529 byl Františkánský klášter opět silně poškozen a roku 1541 dokonce opuštěn. Až za knížete Jana Adama Ondřeje roku 1692 došlo k návratu a pro františkány byla postavena nová klášterní budova,která se dochovala dodnes. Ke konci 17. stol. již také stál kostel při nové budově kláštera zasvěcený Archandělu Michaelovi. V roce 1803 byl klášter zrušen a v roce 1807 byl dán do dražby. Po dražbě byl kostel stržen.
Později, roku 1872, byla v budovách bývalého kláštera umístěna rolnická škola, která se v roce 1877 stala majetkem zemského dolnorakouského výboru. Říká se, že byla pýchou Dolních Rakous a proto, když bylo rozhodnuto, že Valtice budou připojeny k ČSR, bylo vše živé i neživé z budovy odstraněno až do poslední skoby ve zdi.

Zbytky Františkánského kláštera, jež má počátky ve 13. stol. ,najdete na rohu Sobotní a Hradební ulice ve Valticích. Kolem budovy vede silnice ke kopci Reistna s Kolonádou.

Dnes se jedná o přízemní rohovou budovu ve tvaru písmene L. Nad bývalým vchodem v šířce tří okenních os se nachází štít s bočními valutovými křídly. Ve středu štítu je oválné okno. Budovu kryje sedlová střecha. Klášter je nepřístupný veřejnosti.

http://www.hrady.cz/index?OID=3273