V 18. století dochází díky podnikatelské činnosti zdejšího panstva k velkému rozvoji městečka. V roce 1760 zde stálo 199 měšťanských domů a 48 domků. Dne 11.10. 1763 zde však vypukl velký požár, při němž lehlo popelem 90 domů včetně radnice. Nová katastrofa přišla v roce 1801, kdy zde shořelo 87 domů a lisoven. Do dnešních dnů se jako jeden z mála dochoval tento barokní měšťanský dům č.p. 48, který přečkal tyto katastrofy bez úhony. Nachází se na rohu ulic Sobotní a Hradební. Na průčelí domu se uchovala i vzácná nástěnná freska.

 

zdroj: http://www.turistika.cz/mista/valtice-mestansky-dum-c-p-48