Potřebu pitné vody pro město až do roku 1901 zabezpečovaly dvě městské kašny. Jedna stála za kostelem, druhá zde na náměstí před zámkem. Kašna na tomto místě stávala od nepaměti a denně dávala 180 hl pitné vody. Původně měla kašna jen středový sloup s barokními maskarony a později byla osazená sochou. Kníže Jan II. z Liechtensteinu nechal kašnu v roce 1896 opravit a její vzhled vylepšil osazením nové pískovcové sochy, která je prací sochaře Josefa Bayera z roku 1846 a představuje dívku se džbánem v dobovém oděvu. Na kašně lze také najít tzv. rodový znak Liechtensteinů.

zdroj: http://www.turistika.cz/mista/valtice-kasna-na-namesti