Rendez-vous má podobu římského vítězného oblouku a je zasvěcen patronce lovu Dianě. Sloužil jako místo setkání panstva při loveckých vyjížďkách. Přímou stavební předlohou je s největší pravděpodobností Trajánův triumfální oblouk v Beneventu. Oblouk s jediným průchodem je postaven v korintském slohu. S historií, exteriérem i interiérem stavby zasazené do překrásné přírodní scenérie s rybníčkem se můžete na místě seznámit prostřednictvím prohlídky s průvodcem.

"Po dokončení statku Nový dvůr a předložení projektu pro lovecký zámek Pohansko zadal kníže Jan I. svému dvornímu architektovi Josefu Hardtmuthovi další voluptuární stavbu, Dianin chrám. Ten je známý také pod názvem Rendez-vous, patrně proto, že sloužil jako shromaždiště a zázemí lovců před parforsními hony. Dianin chrám stojí nedaleko Valtic vlevo od silnice na Poštornou. Vedením stavby, která probíhala v letech 1810-1813, byl pověřen architekt Josef Poppelack. 

Triumfální oblouk citující antickou tradici vznikl ze tří důvodů. V době jeho výstavby oficiální knížecí liechtensteinská historiografie prosazovala barokní rodovou legendu, podle níž byl zakladatelem rodu římský patricij Gaius Actius, který žil ve 4. stol. Navíc byl podobný oblouk častým doplňkem krajinářských parků v Anglii, kterými se liechtensteinská komponovaná krajina intenzivně budovaná Janem I. inspirovala.  A snad sehrála úlohu i skutečnost, že Jan I. byl úspěšný vojevůdce, kavalerista a polní maršál, který se proslavil v napoleonských válkách a po bitvě u Slavkova se podílel i jako schopný a uznávaný diplomat na dojednání Prešpurského míru."

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • délka 45 minut

 • max. 20 osob

NÁVŠTĚVNÍ DOBA :

14. 4.–17. 4.  po, pá, so, ne   10.00–15.00

 1. 5.           po                  10.00–15.00

 8. 5.           po                  10.00–15.00

 1. 4.–30. 6.         so–ne       10.00–15.00

 1. 7.–3. 9.   út–ne              10.00–15.00

 4. 9.–29.10. so–ne              10.00–15.00 

 

Vstupné

 • Dospělí                                    50 Kč

 • Děti do 6 let                             zdarma

 • Děti a mládež 6–18 let                40 Kč

 • Studenti 18–26 let                      40 Kč

 • Senioři nad 65 let                      40 Kč

 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti)                     140 Kč

 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P                   zdarma

 • Držitelé průkazu ZTP do 18 let                                    zdarma

 • Držitelé průkazu ZTP nad 18 let                                   40 Kč

 • Držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí                         40 Kč

 • Držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci                      zdarma

 • Přístup není bezbariérový.

nutnost rezervace pouze pro skupiny

 

Prohlídky:https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/6118-dianin-chram-rendez-vous

Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat na tel.: + 420 778 402 741, avšak nejméně 24 hod. předem.

Pokud je v provozní době zámeček uzavřen, probíhá uvnitř prohlídka.

 

Zdroj: https://www.zamek-valtice.cz/cs/