Spolek Reistna

Hlavním účelem spolku je společensky užitečná činnost a přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života prostřednictvím kultury a kulturního bohatství a dědictví a to zejména:
- podpora kulturních, kulturně-vzdělávacích a kulturně-výchovných produkcí,
- podpora realizací výtvarných projektů, kulturních produkcí, výstav a přehlídek
- ochrana kulturního bohatství a dědictví,
-podpora přeshraniční spolupráce, vytváření partnerství se zahraničními subjekty, zprostředkovávání zahraničních zkušeností a kontaktů tuzemským subjektům v oblasti kultury,
- zachování znalostí tradičních postupů výroby cihelných výrobků a uchování jejich historie pro další generace,
- zajišťování finančních, materiálních, lidských a informačních zdrojů pro podporu propagační, publikační a přednáškové činnosti a pro podporu realizace kulturních akcí.

Pondělí     Zavřeno 
Úterý Zavřeno
Středa Zavřeno
Čtvrtek 13:00 - 17:00
Pátek 13:00 - 21:00
Sobota 11:00 - 21:00
Neděle 11:00 - 18:00