Turistické atrakce Valtice a LVA

Jihomoravské město Valtice je unikátní především pro krásnou přírodu. Právě pro jedinečnou faunu a floru a především také pro významné historické památky, které zde můžete obdivovat je město zapsáno mezi kulturně-přírodní dědictví České Republiky a je označováno jako Lednicko - valtický areál. Z pohledu přírodního hovoříme o rezervaci, jenž je chráněna světovou organizací UNESCO. Prvotním obyvatelstvem z počátku jen menší osady, ze které se postupem času právě město Valtice vyvinulo byly slovanské národy.

uvodni obrazek
  Kulturní krajina Lednice-Valtice(1996) byla na Seznam zapsána v rozsahu krajinné památkové zóny Lednicko-Valticko a svými 200 km2 je jedním z největších člověkem koncepčně upravených areálů v Evropě. Přestavuje dílo vzniklé v průběhu 17.-20. století na panství rodu Liechtensteinů. Spolu s barokním zámkem ve Valticích a klasicistním a novogoticky přestavěným zámkem v Lednici obsahuje…

Číst dále

uvodni obrazek
Valtice jsou starou osadou a  první písemné zprávy se dochovaly  z konce 12. století. Původní osadníci Valtic si zvolili tento  kout moravské země hlavně z bezpenostních důvodů. Močály zdejšího kraje  a blízké Pálavské vrchy  poskytovaly  přirozenout ochranu v době ohrožení. První písemné historické zprávy o Valticích známe teprve z přelomu 12. století, kdy toto místo…

Číst dále

uvodni obrazek
Viniční dům na Kopečné ulici ve Valticích patří též mezi památky Unesco, zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. Mohutné lisovny a výstavné vinařské domy, které stávaly v historickém centru města, padly většinou za oběť ničivým požárům v 18. a 19. století.Dochovalo se jen několik vinařských domů, nejcennější je přestavbami téměř nedotčený štítový dům č. 49 v Kopečné ulici, který jako jeden z…

Číst dále

uvodni obrazek
Klášter milosrdných bratří je  jedním z nestarších konventů na území střední Evropy, jehož hlavní náplní byla léčba nemocných. Do Valtic příslušníky konventu přivedl kníže Karel I. z Lichtenštejna. Postavil jej řád Milosrdných bratří v letech 1662-1668. V roce 1605 přišel do Valtic řádový kněz a lékař P. Jan Baptista Savonantius de Cassinetti (spíše známý pod jménem Jan Křtitel…

Číst dále

uvodni obrazek
Jeskyně Nebe a Peklo jsou lidové názvy pro kamennou bránu a umělou jeskyni na cestě mezi zámkem Lednice a Minaretem v Lednicko-valtickém areálu. Jeskyně Peklo přiléhá k římskému vodovodu Akvadukt. Byla postavená v první polovině 19. století z na sebe navršených velkých kamenů a měla zámeckému parku přidat trochu tajemství a romantiky.Jeskyně byla vybavena četnými okénky s barevnými skly, jimiž do…

Číst dále

uvodni obrazek
Nový dvůr je empírová stavba nacházející asi 3 km jižně od obce Lednice, a to nedaleko Prostředního a Mlýnského rybníka a necelý kilometr východně od chrámu Tří Grácií. Stavba Nového dvora byla součástí architektonické kompozice upravené krajiny mezi Lednicí a Valticemi a je zapsána jako samostatný objekt ve Ústředním seznamu kulturních památek. Tato stavba je součástí krajinné památkové zóny…

Číst dále

uvodni obrazek
Valtická fara na tomto místě stávala asi od roku 1243 a byla jen přízemní. Svým hospodářským zázemím přiléhala k městským hradbám. Na vzhledu fary se podepsalo každé století. Přes arkádovou stavbu byla postupně proměněna ve dvoupodlažní budovu. Původně mezi farou a kostelem byla ulička, ve které byla kašna se sochou Neptuna. Koncem 19. stol. byla kašna přemístěna k zámku, farní…

Číst dále

uvodni obrazek
Kaple sv. Huberta se nachází na turistické trase mezi Lednicí a Valticemi, asi 3 km severovýchodně od Valtic.Je volně přístupná veřejnosti. Tato novogotická stavba byla vybudována v roce 1855. Stavební práce prováděl stavitel Poppelack. Trojboká, hrotitými oblouky otevřená kaple byla vybudována z pískovcových kvádrů a zaklenutá síťovou žebrovou klenbou, která nese trojbokou přilbu ukončenou…

Číst dále

uvodni obrazek
Původně byl v dolnorakouských Valticích  již roku 1286 založen klášter minoritů. Za husitských válek roku 1426  klášter silně poškozen a  obnoven  roku 1487 za františkánů. Při vpádu tureckých vojsk na Moravu roku 1529 byl Františkánský klášter opět silně poškozen a roku 1541 dokonce opuštěn. Až za knížete Jana Adama Ondřeje roku 1692 došlo k návratu a pro…

Číst dále

uvodni obrazek
V 18. století dochází díky podnikatelské činnosti zdejšího panstva k velkému rozvoji městečka. V roce 1760 zde stálo 199 měšťanských domů a 48 domků. Dne 11.10. 1763 zde však vypukl velký požár, při němž lehlo popelem 90 domů včetně radnice. Nová katastrofa přišla v roce 1801, kdy zde shořelo 87 domů a lisoven. Do dnešních dnů se jako jeden z mála dochoval tento barokní měšťanský dům č.p. 48,…

Číst dále

uvodni obrazek
První zmínky o radnici ve Valticích pocházejí z konce 14. stol. Tato původní radnice sloužila svému účelu až do roku 1763, kdy byla zničena požárem. Byl  velice rozsáhlý a zničil i velké množství domů. Přesto však již o rok později stála radnice nová, tentokrát již na místě, kde ji můžeme najít i dnes. Rychlé postavení radnice umožnila jak pomoc knížete Josef…

Číst dále

uvodni obrazek
Potřebu pitné vody pro město až do roku 1901 zabezpečovaly dvě městské kašny. Jedna stála za kostelem, druhá zde na náměstí před zámkem. Kašna na tomto místě stávala od nepaměti a denně dávala 180 hl pitné vody. Původně měla kašna jen středový sloup s barokními maskarony a později byla osazená sochou. Kníže Jan II. z Liechtensteinu nechal kašnu v roce 1896 opravit a její vzhled vylepšil osazením…

Číst dále

uvodni obrazek
Rendez-vous má podobu římského vítězného oblouku a je zasvěcen patronce lovu Dianě. Sloužil jako místo setkání panstva při loveckých vyjížďkách. Přímou stavební předlohou je s největší pravděpodobností Trajánův triumfální oblouk v Beneventu. Oblouk s jediným průchodem je postaven v korintském slohu. S historií, exteriérem i interiérem stavby zasazené do překrásné…

Číst dále

uvodni obrazek
Historie zámku Valtice (něm. Feldsberg) byly až do konce 1. světové války součástí Dolního Rakouska. K připojení k Československé republice došlo mírovou smlouvou uzavřenou v Saint-Germain-en-Laye nedaleko Paříže 10. září 1919. Smlouva je účinná od 9. srpna 1920,  převzetí Valtic československou mocí se uskutečnilo 31. července 1920. První známá písemná zmínka o Valticích…

Číst dále

uvodni obrazek
Spolek Reistna Hlavním účelem spolku je společensky užitečná činnost a přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života prostřednictvím kultury a kulturního bohatství a dědictví a to zejména:- podpora kulturních, kulturně-vzdělávacích a kulturně-výchovných produkcí,- podpora realizací výtvarných projektů, kulturních produkcí, výstav a přehlídek- ochrana kulturního bohatství a dědictví,-podpora…

Číst dále

uvodni obrazek
Bylinková zahrada ve Valticích upoutá návštěvníky více jak 300 druhy bylin v samotném centru Lednicko-valtického areálu, který je zapsán v UNESCO. Navštivte tuto ukázkovou zahradu a nechte se inspirovat přírodními principy péče pro svou vlastní zahrádku. Vaše děti ocení možnost zalévat bylinky a hrát si na pískovišti. Pro milovníky léčby bylinami jsou zde naučné záhony, na kterých najdete byliny…

Číst dále