Turistické atrakce Valtice a LVA

Jihomoravské město Valtice je unikátní především pro krásnou přírodu. Právě pro jedinečnou faunu a floru a především také pro významné historické památky, které zde můžete obdivovat je město zapsáno mezi kulturně-přírodní dědictví České Republiky a je označováno jako Lednicko - valtický areál. Z pohledu přírodního hovoříme o rezervaci, jenž je chráněna světovou organizací UNESCO. Prvotním obyvatelstvem z počátku jen menší osady, ze které se postupem času právě město Valtice vyvinulo byly slovanské národy.

uvodni obrazek

 

Kulturní krajina Lednice-Valtice(1996) byla na Seznam zapsána v rozsahu krajinné památkové zóny Lednicko-Valticko a svými 200 km2 je jedním z největších člověkem koncepčně upravených areálů v...

uvodni obrazek

Valtice jsou starou osadou a  první písemné zprávy se dochovaly  z konce 12. století. Původní osadníci Valtic si zvolili tento  kout moravské země hlavně z bezpenostních důvodů. Močály...

uvodni obrazek

Viniční dům na Kopečné ulici ve Valticích patří též mezi památky Unesco, zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.

Mohutné lisovny a výstavné vinařské domy, které stávaly v historickém centru...

uvodni obrazek

Klášter milosrdných bratří je  jedním z nestarších konventů na území střední Evropy, jehož hlavní náplní byla léčba nemocných. Do Valtic příslušníky konventu přivedl kníže Karel I. z...

uvodni obrazek

Jeskyně Nebe a Peklo jsou lidové názvy pro kamennou bránu a umělou jeskyni na cestě mezi zámkem Lednice a Minaretem v Lednicko-valtickém areálu. Jeskyně Peklo přiléhá k římskému vodovodu...

uvodni obrazek

Nový dvůr je empírová stavba nacházející asi 3 km jižně od obce Lednice, a to nedaleko Prostředního a Mlýnského rybníka a necelý kilometr východně od chrámu Tří Grácií. Stavba Nového dvora byla...

uvodni obrazek

Valtická fara na tomto místě stávala asi od roku 1243 a byla jen přízemní. Svým hospodářským zázemím přiléhala k městským hradbám. Na vzhledu fary se podepsalo každé století. Přes arkádovou...

uvodni obrazek

Kaple sv. Huberta se nachází na turistické trase mezi Lednicí a Valticemi, asi 3 km severovýchodně od Valtic.Je volně přístupná veřejnosti. Tato novogotická stavba byla vybudována v roce 1855...

uvodni obrazek

Původně byl v dolnorakouských Valticích  již roku 1286 založen klášter minoritů. Za husitských válek roku 1426  klášter silně poškozen a  obnoven  roku 1487 za františkánů...

uvodni obrazek

V 18. století dochází díky podnikatelské činnosti zdejšího panstva k velkému rozvoji městečka. V roce 1760 zde stálo 199 měšťanských domů a 48 domků. Dne 11.10. 1763 zde však vypukl velký požár, při...

uvodni obrazek

První zmínky o radnici ve Valticích pocházejí z konce 14. stol. Tato původní radnice sloužila svému účelu až do roku 1763, kdy byla zničena požárem. Byl  velice rozsáhlý a zničil...

uvodni obrazek

Potřebu pitné vody pro město až do roku 1901 zabezpečovaly dvě městské kašny. Jedna stála za kostelem, druhá zde na náměstí před zámkem. Kašna na tomto místě stávala od nepaměti a denně dávala 180 hl...

uvodni obrazek


Rendez-vous má podobu římského vítězného oblouku a je zasvěcen patronce lovu Dianě. Sloužil jako místo setkání panstva při loveckých vyjížďkách. Přímou stavební předlohou je s největší...

uvodni obrazek

Historie zámku

Valtice (něm. Feldsberg) byly až do konce 1. světové války součástí Dolního Rakouska. K připojení k Československé republice došlo mírovou smlouvou uzavřenou...

uvodni obrazek

Spolek Reistna

Hlavním účelem spolku je společensky užitečná činnost a přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života prostřednictvím kultury a kulturního bohatství a dědictví a to zejména:
-...

uvodni obrazek

Bylinková zahrada ve Valticích upoutá návštěvníky více jak 300 druhy bylin v samotném centru Lednicko-valtického areálu, který je zapsán v UNESCO. Navštivte tuto ukázkovou zahradu a nechte se...