ikona
uvodni obrazek

Vážení svatebčané,

na této stránce představujeme foto obřadních míst MěÚ Valtice pro vaši svatbu . Přesvědčte se sami osobní návštěvou těchto kouzelných zákoutí a vyberte pro svůj velký den to nejromantičtější místečko. Na těchto místech lze uspořádat jak civilní tak církevní obřad.

 

Rendez vous - Dianin chrám                                                    

 

 

 Kolonáda Reistna

Zámecký park

 

Zámecká kaple                                                                         

                    

 

Španělská konírna

 

Obřadní síň Valtice

 

 

 Další možnosti obřadu jsou: Zimní jízdárna,Zámecké terasy, Dvůr, Zámecké sklepy - Žabí sklep, park zámečku Belveder

uvodni obrazek

Vážení svatebčané,

na této stránce vám představíme obřadní místa, která nabízí městský úřad Valtice a podmínky pro konání svatebního obřadu.

Úřadem určené místo pro konání svatebního obřadu je obřadní síň valtické radnice. Každou druhou sobotu v měsíci je svatební obřad bez smluvního poplatku. V kteroukoliv jinou sobotu v obřadní síni je smluvní poplatek za obřad 2 000,- Kč. 1. a 3. sobotu v měsíci je možnost oddávání v zámecké kapli a na zámečku Rendez-vous – smluvní poplatek za obřad je 3 000,- Kč. Kolonáda Reistna, zámecký park či jiné vhodné místo zvolené snoubenci a schválené správním úřadem (termín není stanoven) – smluvní poplatek je 7 500,- Kč.

Obřadní místa pro vaši svatbu:

Zámecká kaple -     kapacita 80 míst, pronájem neděle-pátek Kč 5 000,- , sobota - Kč 8 000,-

Španělská konírna - kapacita 80 - 150 míst, pronájem Kč 15 000,-.

Mezi další možnosti patří Zimní jízdárna, Zámecký park - park za zámkem, francouzská zahrada, anglický park, park u zámečku Belveder, Zámecké terasy, Dvůr.

Na vaše dotazy ohledně pronájmu odpoví:

  • Mgr. Zbyněk Šolc

  •  778 483 815

 

Kontaktní osoby pro vaši svatbu ve Valticích:

Tel.: +420 519 301 404
 p. Emilie Ševčíková
 p. Jana Wimmerová

Pro objednávky termínu kontaktujte valtickou radnici nejlépe první týden v lednu v daném roce, neboť termíny se vždy rychle plní vzhledem k oblíbenosti lokality.

Budete-li mít hostinu v hotelu Besední dům ve Valticích, jste z větší dálky, máte problémy s návštěvou úřadu a nechcete si platit drahou agenturu, obraťte se na provozní hotelu.Ráda vám s organizací pomůže a poradí jak vše zorganizovat včetně ostatních služeb.

V případě zájmu kontaktujte prosím :

provozní hotelu Ing. Snovickou +420 776 62 95 33

jednatele společnosti p.Ročárka +420 608 82 8297

S Vaší událostí Vám budou po celou dobu od plánování až po realizaci nápomocni. Nabídku si můžete vyžádat i emailem , návrh Vám  zcela bezplatně a nezávazně zpracují.

 

Chcete- li zvolit romantické místo pro váš obřad , doporučujeme kolonádu Reistna

 

uvodni obrazek

Vážení svatebčané,

na této stránce představujeme foto obřadních míst MěÚ Lednice pro vaši svatbu . Podívejte se na fotogalerii a osobní návštěvou se přesvědčte o vhodném místě právě pro váš den.

 Stanovená místa obřadů:


• obřadní síň v budově  OÚ                        celoročně      
• Státní zámek, příp. zámecký  park         duben – říjen
• Rybniční zámeček                                   celoročně
• Hraniční zámeček                                   duben – říjen (příp.dle domluvy) 
• jiné vhodné místo                                   vždy po předchozí domluvě/ např. Rytířský sál, Francouzská zahrada/

 

 Státní zámek Lednice

 

Obřadní síň Lednice

                                                        

 

 

Hraniční zámeček

                                  

Rybniční zámeček

     

 

Zámecký park Lednice

 

Rytířský sál

     

 

Francouzská zahrada

uvodni obrazek

Vážení svatebčané,

na této stránce vám představíme obřadní místa pro vaši svatbu v lednicko-valtickém areálu, která nabízí úřad Lednice a podmínky pro její konání.

Pro občanské obřady má úřad Lednice na každý rok stanovené termíny, kdy oddává. Proto doporučujeme nejlépe v prvním týdnu v lednu v daném roce kontaktovat úřad a infomovat se o možnostech, neboť termíny se vzhledem k oblíbenosti lokality vždy rychle plní. Časové rozmezí obřadů –  od 10,00 hodin do 14,00 hodin, 1 obřad trvá 30 minut.

 

Stanovená místa obřadů:

• obřadní síň v budově  OÚ                         celoročně      
• Státní zámek, příp. zámecký  park          duben – říjen
• Rybniční zámeček                                    celoročně
• Hraniční zámeček                                    duben – říjen (příp.dle domluvy) 
• jiné vhodné místo                                    vždy po předchozí domluvě                           

 

Telefonický kontakt na správce stanovených oddávacích míst: 

Státní zámek - kastelánka p. Ivana Holásková, tel. + 420 519 340 128;
Rybniční zámeček - manželé Janůvkovi,           tel.  + 420 606 277 110;
Hraniční zámeček - ředitel p. Ivo Kašník,         tel.   + 420 602 104 445, + 420 519 354 354

 

Kontaktní osoby pro vaši svatbu v LVA:

OBČANSKÝ OBŘAD – zajišťuje Obecní úřad  Lednice, matrika – p. Monika Kašníková, matrikářka (tel. + 420 513 035 497 nebo + 420 519 340 112  e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

SMLUVNÍ  POPLATKY ZA SVATEBNÍ OBŘADY / uvádíme r.  2016 /

Smluvní poplatky, jako úhrada nákladů spojených se zajištěním svatebního obřadu ve schváleném termínu a na schváleném místě pro občanské obřady - jedná se o náklady spojené se zajištěním kompletního důstojného programu obřadu (toto se nevztahuje na snoubence, z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt ve správním matričním obvodu Lednice), byly schváleny Radou obce Lednice takto:

• obřadní síň v budově OÚ            ---
• prostory Státního zámku, zámecký park, Hraniční nebo Rybniční zámeček          3.000,- Kč

Ke svatebním obřadům na zámku se pronajímá především tzv. kasíno. Je to místnost mimo prohlídkovou trasu s kapacitou cca 30 osob. Další možností je Rytířský sál, který je k dispozici pouze v polední pauze mezi prohlídkami. Kapacita cca 80 hostů.  Další možností je obřad v parku.K obřadům je vyčleněna louka u čestného nádvoří nebo francouzská zahrada,tzv.bosket.


• jiné vhodné místo - např. nově opravené jízdárny v lednici, Apollonův chrám     3.000,- Kč                                                                  

V souladu se zákonem o správních poplatcích a sazebníkem správních poplatků se přičítá k výše uvedeným částkám správní poplatek 1.000,- Kč (sňatek s cizincem bez trvalého pobytu v ČR, sňatek na jiném vhodném místě nebo mimo schválený termín).

Za povolení obřadu v mimořádném termínu (mimo schválené  termíny)  stanovila Rada obce Lednice příplatek k běžně stanovenému smluvnímu poplatku, a to ve výši 5.000,- Kč. Poplatky jsou splatné vždy předem, do pokladny obce.CÍRKEVNÍ OBŘAD – zajišťuje Farní úřad Lednice – R.D. Dr Łukasz Andrzej Szendzielorz, farář (tel: +420 737 039 850, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Obecní úřad Lednice vydává na žádost  „Osvědčení pro uzavření církevního sňatku“ snoubencům, kteří se rozhodnou uzavřít manželství v rámci matričního správního obvodu (katastr obce Lednice, Hlohovec a Bulhary) a zároveň splní všechny požadavky dané platným právním předpisem.

Osvědčení pro uzavření církevního sňatku se vystavuje bezplatně a je platné po dobu 6 měsíců ode dne vydání.

Termíny a ostatní organizační záležitosti týkající se uzavření církevního sňatku si snoubenci řeší osobně s příslušným církevním oddávajícím.

Místem pro konání církevního obřadu může být např. Zámecká kaple na zámku v Lednici.

 

zdroj: infocentrum Lednice

http://www.lednice.cz/cs/

 

Budete-li mít hostinu v hotelu Besední dům ve Valticích, jste z větší dálky, máte problémy s návštěvou úřadu a nechcete si platit drahou agenturu, obraťte se na provozní hotelu.Ráda vám s organizací pomůže a poradí jak vše zorganizovat včetně ostatních služeb.

V případě zájmu kontaktujte prosím :

provozní hotelu Ing. Snovickou    +420 776 629 533

jednatele společnosti p.Ročárka  +420 608 828 297

S Vaší událostí Vám budou po celou dobu od plánování až po realizaci nápomocni. Nabídku si můžete vyžádat i emailem , návrh Vám  zcela bezplatně a nezávazně zpracují.

uvodni obrazek

Vážení svatebčané,

na této stránce představujeme foto obřadních míst MěÚ Velké Bílovice pro vaši svatbu . Podívejte se na fotogalerii a osobní návštěvou se přesvědčte o vhodném místě právě pro váš den.

Místem určeným obcí Velké Bílovice pro konání slavnostních obřadů je obřadní síň MěÚ Velké Bílovice a obřadní síň úřadu Moravský Žižkov.
Svatební obřady v roce 2017 se konají :


soboty - obřadní síň


leden – březen                         11.00-14.00
duben - říjen                           11.00-17.00
listopad – prosinec                  11.00-14.00


pronájem památky Hradištěk parcelní č. 3814/430 (Hradištěk)


duben - srpen                         11.00-17.00
září – říjen                              14.00-17.00

mimo soboty 15.4.2017, 9.9.2017, 23.12.2017, 30.12.2017

Svatby konané na jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu např. Vila Jarmila , (při těchto svatebních obřadech jsou poskytovány standardní služby - speciální prostory) nebo mimo dobu stanovenou radou obce, jsou zatíženy správním poplatkem dle zákona č. 634/2004 Sb. pol. 12 c) za vydané povolení - informace matrika V.B.

Pro církevní sňatky ve Velkých Bílovicích slouží  v kostele Narození Panny Marie "Římskokatolická farnost Velké Bílovice" a zahrnuje město Velké Bílovice a obec Moravský Žižkov.

Projížďky kočárem ve Velkých Bílovicích nabízí možnost projíž´dky koňským spřežením po vinařských trasách v okolí Velkých Bílovic. Ceny dohodou dle trasy a typu kočáru. Kapacita povozu je 15 osob, kočáru 5 osob. Projížďky je nutné objednat předem.

Po dohodě lze objednat i projíždky ve svatebním kočáře s vyhlídkovou jízdou koňským spřežením po zámeckém areálu v Lednici.

Cena Kč 2 000,-/ hod.

Kontakt : 

Povoznictví J.Švásty

Na Ostrůvku 196

691 02 Velké Bílovice

tel.: + 420 606 146 530

 

Hradištěk  - nejoblíbenější místo nevěst                                                                          

         

 

 

mezi vinicemi

  Hynkovi 5

Vila Jarmila                                                                                      

   

 

Vinařství Skoupil

    069

Kostel Narození Panny Marie

zdroj:http://www.velkebilovice.cz/mesto/

http://www.skoupil.com/penzion/svatby-obrady

http://velke-bilovice.hotelakademie.cz/vila-jarmila-depandance-a-vinny-sklep/