Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - 1 koncert12 ročníku - varhanní recitál – v jednání litevský solista, bude upřesněno, se koná v termínu 23.6.2018 od 17.00 hod ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice.

Organizátor: Občanské sdružení Valtice a Státní zámek Valtice

Informace: TIC Valtice – tel.: +420 734 256 709

zdroj: www.valtice.eu