Turistické atrakce Valtice a LVA

Jihomoravské město Valtice je unikátní především pro krásnou přírodu. Právě pro jedinečnou faunu a floru a především také pro významné historické památky, které zde můžete obdivovat je město zapsáno mezi kulturně-přírodní dědictví České Republiky a je označováno jako Lednicko - valtický areál. Z pohledu přírodního hovoříme o rezervaci, jenž je chráněna světovou organizací UNESCO. Prvotním obyvatelstvem z počátku jen menší osady, ze které se postupem času právě město Valtice vyvinulo byly slovanské národy.

uvodni obrazek
Velké Bílovice jsou město lidových tradic, vína a ovoce - leží okrese Břeclav, jižní Morava. Rozkládá se vedle komunikační spojnice Brno - Břeclav a je součástí mikroregionu LVA (lednicko-valtický areál) a vinařského mikroregionu VITIS - Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice. Historie obce První písemná zmínka o obci je z roku 1306. V roce 1862 byla obec povýšena na městečko a statut města získávají Velké Bílovice v roce 2001. Území města a jeho blízké okolí je významnou archeologickou…

Číst dále

uvodni obrazek
Zámecký skleník v Lednici byl postaven v letech 1834 až 1835 podle projektu anglického architekta P. H. Desvignese. Je 92,6 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 10 metrů vysoký. Konstrukci skleníku tvoří litinová žebra podepíraná 44 sloupy s motivem stonku bambusu. Celý objekt kryje skleněná střecha obloukovitého tvaru, složená z bezmála 52 tisíc kusů ručně řezaných skleněných šupin. V tehdejší době se jednalo o mimořádnou stavbu, která dnes patří mezi významné…

Číst dále

uvodni obrazek
Dnešní monumentální stavba zámku pochází z poloviny 19. století. Původně tu stávala gotická tvrz, která byla 16. století přestavěna v renesanční zámek. Tehdy byla také vybudována scenérie dnešních lednicko-valtických rybníků. Zámek znovu přebudoval v 17. století Karel Eusebius z Lichtenštejna, který zcela přetvořil i dosavadní park. Rozčleněním plochy do šesti velkých čtverců s terasami a vodotrysky mu dal umělý ráz. Eusebiovou přestavbou vznikl barokní zámek spolu s jízdárnou, postavenou v…

Číst dále

uvodni obrazek
Na vrcholu Hradištěk, kterým končí návrší Zímarky nad Velkými Bílovicemi, stával středověký hrádek, nyní terénní pozůstatky po hradu/tvrzi. Podle nálezů keramiky je datovaný do 14.-15. stol., písemné zprávy o něm nejsou. Dochovala se oválná plošina vysoká 5-6 m, obklopená valem a zčásti příkopem. Z místa je výborný výhled na rozhraní Dolnomoravského a Dyjskosvrateckého úvalu, což vede k domněnkám, že zde měla římská desátá legie ležící u Mušova umístěn svůj strážní oddíl. V r. 2002 byla na…

Číst dále

uvodni obrazek
Zámecký park prošel za 550 let úctyhodným vývojem. V parku se vystřídaly všechny zahradní styly, jejichž stopy dávají parku jedinečnou atmosféru. Návštěvníci parku procházejí rafinovanými kompozicemi aniž by tušili o tajemství jejich tvorby. Prohlídka probíhá se odborníkem – zahradním architektem, který vás seznámí s vývojem parku a na grafických listech vám přiblíží, jak park vypadal v historii. Průvodce vás upozorní na významné rostliny na trase prohlídky, ukáže významné pohledy a představí…

Číst dále

uvodni obrazek
Velké Bílovice pravděpodobně založil rod Sirotků, jejich vymřením v roce 1306 přešly na Dobeše z Bechyně. V polovině 14. století je držel Herbord ze Zlína. Jan a Kuneš z Bílovic (pravděpodobně Herbordovi synové) prodávají Bílovice vdově po uherském bánovi Mikulášovi. Jako odúmrť je v roce 1400 uděluje markrabě Jošt lénem Erhartovi z Kunštátu. V roce 1417 nechává Boček z Kunštátu zapsat Bílovice s pustou tvrzí Liechtenštejnům. V r. 1533…

Číst dále

uvodni obrazek
Kaple je známá z filmu Bobule, kde se objevila v několika romantických záběrech. Stojí na návrší Hradišťko-Zímarky u Velkých Bílovic – největší vinařské obce v ČR –, má tvar románské rotundy a je od ní pěkný výhled na okolní vinice a pálavské kopce. Vršek Hradišťku  byl vytvořen  uměle prací lidí, kteří tu v dávných dobách žili. S myšlenkou postavit kapličku na Hradišťku přišli  lidé z Velkých Bílovic už v roce 1945. V tomto roce 8. září došlo ale pouze na vysvěcení základního…

Číst dále

uvodni obrazek
Farní kostel narození Panny Marie stojí na mírném návrší zvaném Tabačov v nadmořské výšce 180 m. Původně zde byla  v roce 1591 postavena bratrská kaple nad hrobem Jana ml. ze Žerotína. Od r. 1624, kdy byli nekatolíci ze země vypuzeni,  kostel zel prázdnotou a chátral. V době kdy  kostel již hrozil zřícením, dal kníže Josef Václav z Lichtenštejna r. 1765 bratrskou kapli upravit na kostel katolický. V roce 1994 bylo zjištěno, že kostel je novostavbou z let 1764-1765 a ne…

Číst dále

uvodni obrazek
Habáni (novokřtěnci – toufaři – hutterité), byli novokřtěnecké skupiny křesťanů nucené opustit, po selských bouřích namířených proti vládnoucí šlechtě, Švýcarsko, Rakousko a Německo. Na Moravu přišli na pozvání Linharta z Lichtenštejna. V Bílovicích koupili roku 1545 dům, který se stal základem jejich dvora. V druhé polovině 16. století jich na Moravě žilo 20 000 – 30 000, sídlili ve 108 obcích.  V habánském dvoře v Bílovicích žilo v té době na 300 osob.…

Číst dále

uvodni obrazek
Vlastivědné muzeum se nachází ve Velkých Bílovicích, v okrese Břeclav. Najdeme jej na náměstí Osvoboditelů. Muzeum nabízí jedinečné vinařské a etnografické sbírky, nedílnou součástí jsou samozřejmě fotografie, které vám přiblíží historii obce. V muzeu se nachází také fotografie a životopisné údaje všech starostů, kteří zde byli od roku 1861. Ke zhlédnutí jsou i fotky stárků od roku 1900 a velmi oblíbené se staly snímky učitelů a knězů, kteří v obci působili. Fotografie zaznamenávají i legionáře…

Číst dále

uvodni obrazek
Obec Bulhary se rozkládá na pravobřežní terase nad řekou Dyjí v nadmořské výšce 170 m. Okolí obce bylo od nepaměti osidlováno pro velmi úrodnou půdu a blízkost vodního toku, který lákal všechny druhy zvěře žijící v okolní krajině k uhašení žízně a řeka s údolní nivou k migrací do nových oblastí. Nejstarším kosterním pozůstatkem nalezeným v obci byl nález části žeberního oblouku mořské krávy (sirény), který se našel v hloubce 15-ti metrů při kopání studny u domu č. 226 a pochází z období…

Číst dále

uvodni obrazek
Reliéfní pozůstatky opevnění, na mapách označovaného jako Pustý zámek, leží mezi silnicí z Bulharů do Milovic a řekou Dyjí, na výběžku do jednoho z jejich záhybů. Místo je v období vegetace dokonale ukryto pod vzrostlými stromy a zarostlé vysokou trávou a keři a při pohledu ze silnice nic nenasvědčuje tomu, že zde lidé sídlili už v době bronzové. Ukryta nám prozatím zůstává i psaná historie tohoto opevnění, prameny o sídle mlčí. Pouze archeologický výzkum potvrdil již zmiňované osídlení v době…

Číst dále

uvodni obrazek
V Lichtenštejnském urbáři z roku 1414 je zmínka o děkanu bulharském, takže není zcela vyloučeno, že už tehdy měla ves jako jiné v okolí svůj kostel, ten snad zanikl při vypálení obce husity v roce 1426. První zaručená zmínka o pozdně gotickém kostele v obci je z roku 1582, kdy olomoucký biskup Stanislav Pavlovský vysvětil kostel spolu s hřbitovem, který se však do dnešní doby nezachoval. Tento kostel byl v roce 1770 rozebrán a znovu postaven v roce 1772,…

Číst dále

uvodni obrazek
Zřícenina hradu Děvičky, nazývaného také Maidburk, Maidenburg, Dívčí hrady či Děvín, stojí na strmém návrší na severovýchodním okraji Pavlovských vrchů nad obcemi Dolní Věstonice a Pavlov. Zřícenina hradu Děvičky se nachází na Břeclavsku v Jihomoravském kraji. Hradní jádro mělo tvar protáhlého obdélníku se zaobleným západním čelem, při delší jižní straně stál palác. Dochovaly se mohutné zříceniny plášťové zdi, část zdiva paláce, předhradí a renesanční dělová bašta se střílnami. Hradní…

Číst dále

uvodni obrazek
Když starší synagoga z roku 1697 ve 2. polovině 19. století nestačila rostoucím prostorovým nárokům obce, nahradil ji v roce 1868 nový templ pořízený nákladem židovského starosty Davida Kuffnera. O dvacet let později jej renovoval významný vídeňský architekt Max Fleischer v novorománském slohu s použitím maurských prvků v interiéru. Synagoga je dvoupodlažní halová budova se sedlovou střechou. Pohledový důraz je kladen na řešení vstupního severozápadního průčelí…

Číst dále

uvodni obrazek
Počátky historie břeclavského zámku sahají do 11. století, kdy byl v místech dnešního zámku po roce 1041 vybudován pohraniční hrad knížetem Břetislavem I. V 1.polovině 13. století za vlády Konstancie Uherské byla provedena velká přestavba a dřevěný hrad byl přestavěn na kamenný. Vedle hradu je zmiňovaný i pivovar s mlýnem. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína, za nichž byl starý hrad přestavěn v renesanční zámek a roku 1570 Jan mladší ze Žerotína hrad přestavěl na dvoupatrový zámek,…

Číst dále