ikona

Komentované prohlídky druhého největšího chrámu brněnské diecéze a ukázka hry na varhany začnou opět od dubna 2017 - termíny k dispozici na www.kollart.cz.

NUTNÁ REZERVACE na www.kollart.cz nebo v TIC Valtice (tel.: +420 519 352 978).

Bližší informace:

Jedná se o klasickou komentovanou prohlídku (v doprovodu průvodce), která je vedena
v českém jazyce. Prohlídka trvá asi 30 – 45 minut. Návštěvníci se během prohlídky seznámí
s historií kostela a jeho uměleckou výzdobou. Prohlédnou si loď druhého největšího kostela brněnské diecéze, uvidí jeho obrazovou výzdobu (mimo jiné také Rubensův obraz Nejsvětější Trojice), sochařskou výzdobu, prohlédnou si křtitelnici. Zájemci mohou vystoupat také k varhanám, kde zazní ukázka varhanní hry.

 

Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice

Organizátor: Římskokatolická farnost Valtice a Tomáš Kollár

zdroj:Tic Valtice, www.kollart.cz