Hodky , které se konají dva týdny po místních hodech, prakticky ukončují ve Velkých Bílovicích veselí a taneční zábavu velkobílovické chasy. Stejně jako při zahrávání hodů i „hodky“ se konají na tanečním sóle na místním náměstí za zvuku dechové muziky. Krojovaní i další hosté mají možnost užít si to, co do během hodů nestihli. Na náměstí Osvoboditelů na tanečním sóle v neděli dne 24.září 2017 zvou organizátoři Stárci a chasa z Velkých Bílovic.

 

Kontakt:

Turistické informační centrum 

Adresa: nám. Osvoboditelů 1363, 691 02 Velké Bílovice  (u hlavního vstupu do kulturního domu) 

 

Zdroj:http://www.velkebilovice.cz/turistika/informacni-centrum